กกร.ผนึกทีเส็บปลุกเอกชน หนุนไทยเจ้าภาพ Expo 2028 เปิดทุกช่องทางสื่อสาร รุกเป้าหมายดันไทยคว้าชัย มิ.ย.66

  • กกร.กอดคอทีเส็บระดมธุรกิจเอกชนทั่วประเทศ 3 สถาบัน หนุน “ไทย”
  • ชิงเป็นเจ้าภาพจัด Expo 2028 Phuket Thailand โชว์พลังใช้ทุกช่องสื่อสารเจาะถึงกลุ่มเป้าหมาย
  • ลุ้นสมาชิก BIE 171 ชาติ เทคะแนนเดือน มิ.ย.66 ให้ไทยคว้าชัยเหนือแข่ง 4 ประเทศ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ลงนามกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) “TCEB” และจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนไทยเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ยกเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อรอรับฟังการประกาศผลเดือนมิถุนายน 2566 ระหว่างไทยกับคู่แข่งขันอีก 4 ประเทศ

กกร.พร้อมจะสนับสนุนด้วยกลยุทธ์สร้างการรับรู้และขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้แนวคิด Connect the Dots รวมพลังเชื่อมต่อเพื่อสร้างการรับรู้ให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยจะประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ กกร.จังหวัดภูเก็ต และ กกร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และ สตูล เตรียมความพร้อมสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างโอกาสให้ไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัด Expo 2028 Phuket Thailand

รวมทั้งจะขอความร่วมมือจาก กกร.ทุกจังหวัดทั่วไทย รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าไทย ร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกมิติ ซึ่งความร่วมมือของภาคเอกชนไทยจะเป็นพลังสำคัญทำให้ไทยซึ่งเสนอเป็นเจ้าภาพนำงานดังกล่าวมาจัดในจังหวัดภูเก็ตได้ ภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity”

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) “TCEB” กล่าวว่า ขณะนี้ทีเส็บร่วมกับพันธมิตรเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งสำคัญกับ กกร. จะยิ่งเพิ่มพลังด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานดังกล่าวเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งร่วมจัดเวทีหารือความร่วมมือ การพัฒนาสื่อสนับสนุนฯ การพัฒนา Supporting Feature บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนไทยได้แสดงพลังร่วมสนับสนุนโครงการด้วย เรื่อยไปจนถึงการเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ แบนเนอร์ วีดิทัศน์ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางทั่วประเทศด้วย

ปัจจุบันประเทศไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายร่วมกับอีก 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา เซอร์เบีย สเปน และอาร์เจนติน่า โดยมีผู้แทนสมาชิกของคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions หรือ BIE) รวมกว่า 171 ประเทศ ทำหน้าที่ลงคะแนนเสียงเลือกประเทศเจ้าภาพการจัดงานและจะประกาศผลประเทศที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพเดือนมิถุนายน 2566

สำหรับไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ภายใต้ชื่อ Expo 2028 Phuket Thailand เมื่อได้รับเลือกก็จะนำเข้ามาจัดระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 17 มิถุนายน 2571 ในพื้นที่ 141 ไร่ ที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity หรือชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

สำหรับการได้รับสิทธิเป็นเจ้าภาพจัดงาน จะทำให้ไทยได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายมิติเช่น การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์การรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ และการแบ่งปันความมั่งคั่งร่วมกัน ก่อให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง กระจายรายได้ เพิ่มอัตราการจ้างงาน ด้านท่องเที่ยวและไมซ์ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านสังคม เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืนของคนในพื้นที่

โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ (Thailand Candidature Committee) จัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ซึ่งมีหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน คือ 1.กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพจัดงาน 2.จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองเจ้าภาพ 3.กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักในการรณรงค์หาเสียงกับประเทศต่าง ๆ 4.กระทรวงพาณิชย์ในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการของ BIE 5.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของประเทศ 6.ทีเส็บหน่วยงานหลักเสนอเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรมตามข้อกำหนดของ BIE

สำหรับกิจกรรมช่วงโค้งสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ไทยกำหนดจัดกิจกรรม Expo 2028 Phuket Thailand Symposia ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส เชิญคณะผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิก BIE ในกรุงปารีสเข้าร่วม พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิของไทยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดงานมาแสดงทรรศนะและจุดยืนของไทย (Vision Statement) ควบคู่การจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา กลุ่มย่อย ในแต่ละกลุ่มประเทศ

ไทยตั้งเป้าหมายการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand จะดึงผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 4.92 ล้านคน มีผู้เข้าชมหมุนเวียนประมาณ 7 ล้านคน จาก 106 ประเทศ ทำเงินสะพัดตลอดการจัดงาน 49,231 ล้านบาท สร้างผลดีกับประเทศกระจายตามส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1.สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP มากกว่า 39,357 ล้านบาท

2.เกิดรายได้จากการจัดเก็บภาษีกว่า 9,512 ล้านบาท

3.เกิดการจ้างงานมากกว่า 113,439 ตำแหน่ง

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen