กกต. ประชุมแล้ว… สรุปเคาะ 14 พ.ค.66 เป็นวันเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (21 มี.ค.66) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดวันเลือกตั้ง 2566 และวันประกาศรับสมัคร ส.ส. ภายหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ยุบสภา ไปเมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 ที่ผ่านมา

โดยที่ประชุม กกต. มีมติเลือกวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป และหลังจากมีมติจะส่งเรื่องไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รักษาการเพื่อรับทราบ และส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป