กกต. จ่อถกเอาผิดม.151 ‘นครชัย’พร้อมเรียกค่าเสียหายจัดเลือกตั้งใหม่

กกต.จ่อถกเอาผิด’นครชัย’ตามกฎหมายการเลือกตั้ง มาตรา 151 พร้อมเรียกค่าเสียหายจัดเลือกตั้งใหม่ ฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครสส.

  • อาจเข้าข่ายต้องรับโทษทางอาญา
  • ฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครสส.
  • ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจัดเลือกตั้งใหม่

วันที่ 29 ก.ค.2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงกรณีที่นายนครชัย ขุนณรงค์ สส.เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ระยอง พรรคก้าวไกล ขาดคุณสมบัติความเป็น สส. เนื่องจากเคยเป็นนักโทษติดคุก ว่า กรณีนี้ถือเป็นลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) โดยอนุมาตราดังกล่าวมิได้มีกำหนดระยะเวลาการพ้นโทษไว้ดังเช่นมาตรา 98 (7) เนื่องจาก กฎหมายกำหนดบทความผิดไว้เป็นการเฉพาะว่า ความผิดในฐานใดบ้างที่ต้องห้ามดำรงตำแหน่ง สส.

ดังนั้น หากผู้สมัครสส. เคยกระทำความผิดตามฐานความผิดที่ระบุไว้ จะถือเป็นลักษณะต้องห้ามการสมัครรับเลือกตั้ง สส. โดยกรณีดังกล่าวหากเห็นว่าผู้สมัครรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิสมัคร แต่มาสมัครรับเลือกตั้งอาจเข้าข่ายต้องรับโทษทางอาญา ตามมาตรา 151 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และอาจต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

“ตามที่สส.คนดังกล่าวได้ประกาศทางเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งว่าจะมีการลาออกจากตำแหน่งในสัปดาห์หน้า จึงคาดว่าจะมีการยื่นหนังสือลาออก และมีผลในช่วงสัปดาห์หน้าเลย ซึ่งกกต.รับทราบเรื่องแล้ว และอยู่ในขั้นตอนที่ส่วนกลางกำลังพิจารณาจัดทำความเห็นเพื่อเสนอต่อ กกต.ต่อไป ซึ่งจะมีประเด็นเรื่องความผิดทางอาญา ตามมาตรา 151 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส. รวมทั้งอาจมีการพิจารณาฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายในการจัดเลือกตั้งใหม่ต่อไป”