รัฐผนึกกำลังผลักดัน “ซอฟต์ พาวเวอร์” เต็มสูบ

รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อน ซอฟต์ พาวเวอร์ เต็มกำลัง ดึงพาณิชย์จับมือกระทรวงท่องเที่ยว-ททท.

  • หนุนร้านอาหารไทย ซีเลกต์-สินค้าชุมชน
  • ทำแผนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก-รอง

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังหารือถึงแนวทางความร่วมมือผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทย ร่วมกับ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ว่า จะร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และ ททท. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากร้านอาหารไทยซีเลกต์ และสินค้าชุมชนที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน (สมาร์ท โลคอล) ในการเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่น รวมถึงสร้างความตระหนักรู้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

“จะร่วมกันผลักดันอาหารไทย และสินค้าสมาร์ท โลคอล เป็นซอฟต์พาวเวอร์ โดยกรมมีร้านอาหารไทย ซีเลกต์ ทั่วประเทศ 370 ร้าน ซึ่งมีเสน่ห์ความเป็นเอกลักษณ์ไทย ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนสินค้าชุมชน ก็มีอยู่ทั่วประเทศ โดยจะประชาสัมพันธ์ร่วมกับเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจและขยายตลาด ให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ อาหารไทยเป็นที่รู้จัก และชื่นชอบจากคนทั่วโลกอยู่แล้ว ไม่ยากที่จะผลักดันให้นักท่องเที่ยวรู้จักและลิ้มลองรสชาติเพิ่มขึ้น เพื่อทำให้เกิดกระแสนิยมอาหารไทย และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก”

สำหรับแผนดำเนินการ กรมเตรียมจัดกิจกรรม ได้แก่ 1.แคมเปญส่งเสริมการตลาด เช่น แคมเปญ ‘เที่ยว ฟิน กิน ไทย ซีเลกต์’ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพลังซอฟต์พาวเวอร์ อาหารไทย การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับสินค้าชุมชน และธุรกิจในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ภูมิปัญญาชุมชน 2.ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จัดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก คู่กับสินค้าชุมชน และร้านอาหารพื้นถิ่น เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า 3.เชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองร้านอาหารไทย ซีเลกต์ ในทุกภูมิภาค