“ศักดิ์สยาม”ไฟเขียวรถไฟไทยให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนเดินรถ

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มีนโยบายเร่งรัดพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศ เพื่อให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากรางรถไฟของ รฟท. รวมทั้งยังเร่งลดต้นทุนการขนส่ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย และลดภาระการลงทุนของ รฟท. ที่ประสบปัญหาขาดทุนสะสมมาโดยตลอด

ดังนั้น รฟท.จึงมีแนวคิดสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนเดินรถขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า ในรูปแบบการร่วมทุนภาครัฐและเอกชน (PPP) โดยให้เอกชนจัดหาขบวนรถเข้ามาร่วมให้บริการขนส่งโดยเช่ารางจาก รฟท. เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากรางรถไฟให้มากที่สุด เพราะปัจจุบันยังมีรางรถไฟ (slot) ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เหลืออยู่

“เตรียมจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษามาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงรูปแบบการร่วมทุนที่เหมาะสมว่าลักษณะใด จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ ทั้งในรูปแบบ PPP Gross Cost และ PPP Net Cost คาดจะใช้เวลาศึกษา 1 ปี เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ไม่เคยทำมาก่อน จึงต้องศึกษาข้อมูลด้วยความละเอียดรอบคอบ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมขนส่งทางราง (ขร.) ศึกษาวิจัย และ พัฒนาการใช้ประโยชน์จากรางรถไฟที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคู่ขนานไปกับ รฟท. โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมให้บริการเดินรถ ซึ่งล่าสุดได้เชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางรถไฟ มารับฟังปัญหาอุปสรรคแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำมาตรการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางรางในระยะสั้น เพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคมต่อไป

ขอบคุณภาพจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย