“นายกฯ เศรษฐา” สั่งผู้ว่า 55 เมืองน่า เที่ยว ทำด่วน 9 แผนงานใหม่

เศรษฐา มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด เมืองน่าเที่ยว 55
นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายเข้มผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองน่า เที่ยว 55 จังหวัด เร่งปรับบทบาทการทำงานใหม่ 9 แผนงาน

เจาะลึก !! นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน สั่งผู้ว่าราชการ เมืองน่า เที่ยว 55 จังหวัด ยกเครื่องด่วน 9 แผนงาน ขอให้ทุกจังหวัด นำอุตสาหกรรมท่อง เที่ยว ดันเศรษฐกิจท้องถิ่นโตเต็มรูปแบบ เศรษฐา เน้นสร้างเครือข่ายพันธมิตร ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ หาแหล่งทัวร์เฟ้นจุดขายปั้น เมืองมรดกโลก เข้าตลาดโลก

ผู้สื่อข่าว รายงาน ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบ นโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ดูแลบริหารจัดการ พัฒนาองค์ประกอบสำคัญในเมืองน่าเที่ยว/ เมืองรองทั่วประเทศ 55 จังหวัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เพื่อ สนับสนุนการใช้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นกลไก กระตุ้นนักท่องเที่ยวคนไทย และ ทั่วโลกเข้าไปใช้จ่ายเงิน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ระดับพื้นที่ และ ประเทศ ให้มีรายได้เติบโต เพิ่มมากขึ้น กว่าปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเร่งลงมือทำ 9 แผนงาน ประกอบด้วย

นายกรัฐมนตรีแนะนำให้จังหวัดเมืองน่าเที่ยวขยายถนนใหม่กว้าง 5 เมตร เส้นทางผ่านบ้านป่าเหมี้ยง เข้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง เชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านแม่กำปอง แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน จ.เชียงใหม่
นายกรัฐมนตรีแนะนำให้จังหวัดเมืองน่าเที่ยวขยายถนนใหม่กว้าง 5 เมตร เส้นทางผ่านบ้านป่าเหมี้ยง เข้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง เชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านแม่กำปอง แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน จ.เชียงใหม่
  • แผนงานที่ 1 พัฒนาการเดินทาง ขอให้ทุกจังหวัดพัฒนา และ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และ เพิ่มความสะดวกสบาย ปลอดภัย ในการเดินทางท่องเที่ยว ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
  • แผนงานที่ 2 เพิ่มจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เจรจากับสายการบินต่าง ๆ เพิ่มเที่ยวบินตรงเข้าสู่เมืองน่าเที่ยว โดยแต่ละจังหวัดจะต้องจัดเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน

และ ขอให้สร้างเครือข่ายพันธมิตร กับ ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอื่น ๆ อย่างบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัทบัตรเครดิต สายการบิน โรงแรมต่าง ๆ ร้านอาหาร ให้แต่ละจังหวัด เข้ามาร่วมเป็น ส่วนหนึ่งใน ห่วงโซ่พัฒนาประสบการณ์ การเดินทาง ที่ดีให้นักท่องเที่ยวทุกคน

  • แผนงานที่ 3 ส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด จัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่ไฮไลต์ในเมืองน่าเที่ยวอย่างเข้มข้น

แล้วก็พัฒนา ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม ของนักเดินทาง แต่ละกลุ่ม ทำแผนงานเป็นห่วงโซ่เส้นทาง ของนักท่องเที่ยว แต่ละกลุ่มให้ชัด เพื่อ จะได้ทำการตลาดตอบสนองได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

นายกฯ เศรษฐา ให้นำเสนอพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ.ลำพูน เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมล้านนา ยกระดับสู่เมืองมรดกโลกเพราะมีอัตลักษณ์เด่นไม่แพ้ต่างประเทศอย่างเกียวโต ญี่ปุ่น หรือ เวียนนา ออสเตรีย
นายกฯ เศรษฐา ให้นำเสนอพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ.ลำพูน เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมล้านนา ยกระดับสู่เมืองมรดกโลกเพราะมีอัตลักษณ์เด่นไม่แพ้ต่างประเทศอย่างเกียวโต ญี่ปุ่น หรือ เวียนนา ออสเตรีย

เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวสายมูเตลู นิยมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ LGBTQN+ กลุมเฟสติวัล นิยมเดินทาง ไปงานเทศกาลต่าง ๆ หรือ กลุ่มรถไฟเลิฟเวอร์ ชอบนั่งรถไฟท่องเที่ยว ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ต้อง ยกระดับให้เป็นสากลนิยม รองรับได้ทั้งคนไทย และนานาชาติ แล้ว ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแต่ละจังหวัด

  • แผนงานที่ 4 สนับสนุนท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปรับนโยบายสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นอย่างจริงจัง เช่น การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนทางด้านการเงิน การจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ และอื่น ๆ
  • แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขอให้ทุกจังหวัดน่าเที่ยว ตั้งใจส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะต้องเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นวางมาตรฐานท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วย ในการริเริ่มทำโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชนพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น กลุ่มท่องเที่ยวตลาดน้ำ หรือสวนสาธารณะ
  • แผนงานที่ 6 พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ โดยขอให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ หรือมุมมองใหม่ ที่มีศักยภาพในจังหวัดที่ดูแล เพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวอย่างหลากหลายครบวงจร
  • แผนงานที่ 7 ปรับปรุงรักษาระดับระบบรักษาความปลอดภัย ขอให้ทุกจังหวัดเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงความปลอดภัยเกิดความมั่นใจจะเลือกเป็นจุดหมายปลายทางที่เข้าไปเยือนได้ตลอดทั้งปี
  • แผนงานที่ 8 ผลักดันบางจังหวัดที่มีศักยภาพเป็นมรดกโลก ซึ่งสามารถยกระดับบางจังหวัดให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวและสร้างชื่อเสียงเป็นจุดขายสำคัญในตลาดโลกต่อไป

โดยขอให้จังหวัดที่มีความพร้อมจัดทำแผนแม่บทเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติ สำรวจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งวัฒนธรรม แหล่งธรรมชาติที่มีศักยภาพ แล้วจัดทำเอกสารเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไป

แผนงานที่ 9 ปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยจะต้องตั้งค่าตัวชี้วัดหรือ KPI อย่างชัดเจน โดยขอให้ทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐบาล ภาคประชาชน ภาคเอกชน ตั้งค่าตัวชี้วัดผลักดันการทำงานให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดกับประเทศและทุกฝ่ายวินวินไปด้วยกัน

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน

ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ททท.เร่ง เที่ยว ไทย 365วันจัดใหม่ 55เมืองน่าเที่ยว