ครม.เศรษฐา 1/1 ออกแล้วมี 6 รมต.ใหม่ “พิชัย”นั่งควบรองนายกฯ-คลัง

ครม.เศรษฐา 1/1 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เรื่องแต่งตั้งรัฐมนตรี มี 6 รมต.ใหม่ ดัน “พิชัย ชุณหวชิร” เป็น รองนายกฯ ควบ รมว.คลัง “เผ่าภูมิ โรจนสกุล” เป็น รมช.คลัง “สุชาติ ชมกลิ่น” รมช.พาณิชย์

  • ครม.เศรษฐา ดัน “พิชัย ชุณหวชิร” เป็นรองนายกฯ ควบนั่ง รมว.คลัง
  • “สุชาติ ชมกลิ่น” รัฐมนตรีช่วยว่าพาณิชย์

วันที่ 28 เมษายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 แล้ว

และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2566 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1.ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายเศรษฐา ทวีสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายเสริมศักด์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

2.ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

นายพิชัย ชุณหวชิร เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวจิราพร สินธุไพร เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วย การกระทรวงการคลัง

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจ โกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ภายหลังการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) “เศรษฐา 1/1” ซึ่งครั้งล่าสุดนี้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ต้องพ้นจากตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข และไม่มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาล “เศรษฐา 1/1”

ทั้งนี้ ปรากฏว่าเพจ “หมอชลน่านFcไม่มีดราม่า” ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1 แสนคน ได้อัพเดตรูปโปรไฟล์ พร้อมข้อความระบุว่า “ชลน่านพลีชีพโดดเดี่ยวโดนกระทืบ ผู้คนหนีเข้าซอกหลืบหลบมุมไหน พอผ่านพ้นผู้คนตะเกียกตะกาย เหยียบย่ำแย่งเป็นใหญ่ไร้ยางอาย”

สำหรับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน อดีต รมว.สาธารณสุข ถือเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของพรรคเพื่อไทย (พท.) โดยได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย หลังการจัดตั้งรัฐบาลที่พรรคเพื่อไทยข้ามขั้วไปจับมือกับพรรคการเมืองในซีก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

โดย นพ.ชลน่าน เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนสำคัญ จน นพ.ชลน่าน และพรรคเพื่อไทย ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าตระบัดสัตย์

ต่อมา นพ.ชลน่าน ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แล้วเข้าดำรงตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข เป็นเวลา 239 วัน ก่อนพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ด้าน นายปานปรีย์ พหิทธนานุกร รมว.ต่างประเทศ ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง ระบุใจความว่า ตามที่การปรับคณะรัฐมนตรีบางตำแหน่ง

และผมยังดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ เพียงตำแหน่งเดียวนั้น ผมมีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ

และทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน

เพื่อเปิดทางให้ท่านอื่นมาดำรงตำแหน่งแทน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ratchakitcha.soc.go.th https://thejournalistclub.com/cabinet-meeting-appointment