“OTOP Midyear 2019” ทะลุ 40 ล้านบาท

  • โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ร่วมมือปั๊มน้ำมันพีที ช่วยจำหน่ายสินค้าโอทอป
  • คัดสินค้าโอทอป เด่นทัวประเทศ มาร่วมไว้ที่ OTOP Midyear 2019
  • ช่วยสร้างงานและรายได้ให้คนในชุมชน

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธาน บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาชุมชนมอบหมายให้บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลจัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ภายในงาน OTOP Midyear 2019 ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มิถุนายน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในงานโอทอป และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการเชิญกลุ่มผู้ขายเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศมากกว่า 200 ราย มาร่วมแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งจัดให้มีการเจรจาธุรกิจ มีกระแสการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

“ตลอดระยะเวลา 9 วันของการจัดงาน เกิดมูลค่าการซื้อขายจากการเจรจาธุรกิจในงาน เป็นเงินมูลค่า  กว่า 40 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในงาน นอกจากนี้ภายในบูธได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กันระหว่าง บริษัทโอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีธุรกิจร้านสะดวกซื้อ PT Max Mart ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่มีสาขาทั้งสิ้น 157 สาขากระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยการออกบูธและจัดกิจกรรมเจรจาทางธุรกิจในงานโอทอปในครั้งนี้ สามารถผลักดันการจำหน่ายสินค้าโอทอปเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 10  ล้านบาทตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อช่วยขยายช่องทางการตลาด  การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอป ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ” ซึ่งสินค้าโอทอปนั้น ช่วยสร้างงานและสร้งารายได้ให้กับชุมชน 

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาให้ความความรู้ ภายใต้หัวข้อ “ช่องทางการตลาดในปัจจุบันและทิศทางของ โอทอปในอนาคต” และมีการจัดอบรม หัวข้อเรื่อง “การเพิ่มช่องทางการตลาดจำหน่ายสินค้า” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังแนวทางการเพิ่มช่องทางการตลาดอย่างหนาแน่น