เพิ่มทักษะภาษาจีนพ่อค้าแม่ค้าถนนข้าวสาร

ถนนข้าวสาร พ่อค้าแม่ค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือกรุงเทพมหานครบุก ถนนข้าวสาร อบรมภาษาจีนเบื้องต้นให้กับผู้ค้า ถนนข้าวสาร หวังสร้างความประทับใจนักเที่ยว-เพิ่มยอดขาย

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดอบรมทักษะการใช้ภาษาจีนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยบนถนนข้าวสาร โดยได้จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษจีนที่สามารถอบรมและถ่ายทอดการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆ แบบเร่งด่วน สอนการสนทนาเบื้องต้นและการสนทนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการขาย พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการนำสินค้าที่ขายมาฝึกฝนทักษะการแจงรายละเอียดสินค้า ความพิเศษ หรือเรื่องราวความเป็นมาของสินค้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจตัวสินค้ามากขึ้น และพร้อมที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าในราคาที่สมเหตุผล ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ  

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ได้คัดเลือกผู้ประกอบการรายย่อยบริเวณถนนข้าวสาร เข้ารับการอบรมจำนวน 50 ราย ประกอบด้วย อาหาร 16 ราย เครื่องดื่ม ขนมหวาน 10 ราย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 10 ราย สินค้าเบ็ดเตล็ด 9 ราย และ ถักผม เฮนน่า 5 ราย โดยได้อบรม 2 วัน คือ วันที่ 5 ส.ค. และวันที่ 19 ส.ค.62 ที่สำนักงานเขตพระนคร และหลังจากนั้น จะลงพื้นสังเกตการณ์การนำทักษะที่ได้รับไปใช้ เพื่อสื่อสารการขายสินค้าเกับนักท่องเที่ยวชาวจีน และนำผลที่ได้มาปรับปรุงเนื้อหาสำหรับการอบรมครั้งต่อไป และพร้อมขยายการอบรมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย

”กรมมั่นใจว่า การเพิ่มทักษะด้านภาษาและเทคนิคการขายด้วยภาษาที่หลากหลาย มีความสำคัญและจำเป็นมาก เพราะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และสื่อสารรายละเอียดของสินค้าได้มากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจซื้อสินค้าได้ไม่ยากส่งผลดีต่อผู้ค้ารายย่อย และยังยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยปัจจุบันถนนข้าวสาร มีผู้ประกอบการ 234 ราย แบ่งเป็นเสื้อผ้า 129 ราย สินค้าเบ็ดเตล็ด 40 ราย อาหารและเครื่องดื่ม 38 ราย กระเป๋า รองเท้า 15 ราย และ นวด สัก ถักผม เฮนน่า 12 ราย”