รัฐบาลคิกออฟ จ่ายเงินชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท โอนแล้ววันแรก

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงาน Kick off มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67

รัฐบาลคิกออฟ จ่ายเงินชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท โอนแล้ววันแรก  ธ.ก.ส.จะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีชาวนาในโครงการทั่วประเทศครบภายใน 5 วันจากนี้

  • ปีต่อๆ ไปรัฐบาลจะหาทางปรับเปลี่ยนการดูแล
  • ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับการผลิตข้าว เพื่อช่วยชาวนาต่อไป

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2566) บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานงาน Kick off มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 เพื่อเริ่มต้นจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาท

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงาน Kick off มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67

“วันนี้ได้เริ่มต้นจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาทให้กับชาวนา ซึ่งมีชาวนาจากหลายจังหวัดได้รับการโอนเงินและกดเงินออกมาแล้ว ซึ่งโครงการนี้จะเป็นมาตรการที่ทำในปีนี้ส่วนปีต่อ ๆ ไปรัฐบาลจะหาทางปรับเปลี่ยนการดูแลในด้านที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับการผลิตข้าว เพื่อช่วยชาวนาต่อไป โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีชาวนาในโครงการทั่วประเทศครบภายใน 5 วันจากนี้” นายภูมิธรรมกล่าว

สำหรับการจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอนั้น กำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้

1.กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

2.ส่งรายชื่อเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร

3.การจ่ายเงินกำหนดจ่ายในอัตราไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท