ก.ท่องเที่ยวแจกปีใหม่ ต่างชาติทัวร์ไทยรับเยียวยา 1 ล้าน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกโรง ประกาศมาตรการ “แจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ” เที่ยวเมืองไทย หากเกิดอุบัติเสียชีวิตพร้อมจ่ายตรงโรงพยาบาล 1 ล้านบาท “บาดเจ็บ” เบิกตามจริงไม่เกิน 5 แสนบาท/เคส เริ่ม ก.พ.67

  • รมว.สุดาวรรณ แจกของขวัญปีใหม่ “เงินช่วยเหลือเยียวยาต่างชาติ” ต่อยอดเชื่อมั่นเที่ยวไทย
  • หารือกรมบัญชีกลางของบฯ ให้โรงพยาบาลที่รับรักษาเบิกตรงได้ดีกว่ากองทุนเยียวยาเดิม

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมประกาศใช้มาตรการเยียวยานักท่องเที่ยวหากระหว่างการเดินทางเกิดอุบัติเหตุต้องเสียชีวิต จะได้รับเงินเยียวยาไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีบาดเจ็บ เยียวยาตามจริงแต่จะจ่ายไม่เกินกรณีละ 5 แสนบาท ซึ่งทางโรงพยาบาลต่าง ๆ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายโดยตรงจากหน่วยงานรัฐบาลได้ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากนโยบายบูรณาการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ 12 หน่วยงาน มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัย พร้อมอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทุกคนมีความสุขตลอดการพักผ่อนตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

รมว.สุดาวรรณ กล่าวว่าตามที่รัฐบาลไทยมีนโยบายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของบกลาง จากสำนักงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับวิธีเบิก-จ่าย และเป็นผู้พิจารณาอัตราที่เหมาะสมตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะให้ความช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนนโยบายการเบิก-จ่ายจะรวดเร็วกว่าการบริหารงานของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ (ฉบับเดิม) ตามเงื่อนไขนักท่องเที่ยวแต่ละกรณีจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนจะเดินทางกลับประเทศต้นทาง

เบื้องต้นรัฐบาลไทยพร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลักๆ โดยจะนำเงินที่มีอยู่จากกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติฉบับเดิม ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ ประกอบด้วย 2 กรณีหลัก ดังนี้

กรณีที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน 1 ล้านบาท

กรณี 2 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 5 แสนบาท

สำหรับงบประมาณกลางครั้งใหม่ที่นำมาใช้ดูแลรับผิดชอบนักท่องเที่ยวต่างชาติตามมาตรการดังกล่าว คาดจะพร้อมใช้ได้ในทางปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลไทย เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหากเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ขึ้นในเมืองไทย สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน แล้วทางโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะสามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้โดยตรงจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามระเบียบขั้นตอนปฏิบัติต่อไป -เรื่องโดย เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน