คลังเผย แก้หนี้นอกระบบ 1.19 หมื่นราย ยอดอนุมัติ 564 ล้าน

แก้หนี้นอกระบบ
กระทรวงการคลัง แก้หนี้นอกระบบ

กระทรวงการคลัง เผยคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก้หนี้นอกระบบ เผยวันนี้ 31 พ.ค. สิ้นสุดการให้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ลงทะเบียน แก้หนี้นอกระบบ ผ่านศูนย์ดำรงธรรม เปิดตัวเลขตั้งแต่ 1 ธ.ค.66 – 30 พ.ค.67 มีประชาชนเป็นหนี้นอกระบบ ได้รับอนุมัติทางการเงินจำนวน 11,966 ราย ยอดอนุมัติรวม 564 ล้านบาท

  • เผยนิติบุคคล ที่สนใ ประกอบธุรกิจ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ดูข้อมูลการยื่นคำขออนุญาตได้ที่ www.1359.go.th
  • สิ้นเดือน พ.ค.67 มีนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต ทำสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เปิดดำเนินการแล้ว 1,143 ราย ใน 75 จังหวัด
  • เผย สิ้นเดือน มี.ค.67 อนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ให้ประชาชนรายย่อย ทั้งสิ้น 4,241,350 บัญชี เป็นวงเงินกว่า 4.1 หมื่นบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ของกระทรวงการคลังว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ประชาชน โดยได้แถลงนโยบายเพื่อยกระดับให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเชิงรุก เพื่อต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว

โดยเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2567 รัฐบาลได้แถลงเปิดเผย แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน โดยเชิญชวนให้เจ้าหนี้ และลูกหนี้นอกระบบ เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ผ่านการลงทะเบียน ณ ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2567 เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ยืนยันว่า รัฐบาลจะให้ความเป็นธรรม ทั้งเจ้าหนี้ และลูกหนี้นอกระบบ และจะดำเนินการตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาด

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินผ่านมาตรการสินเชื่อต่าง ๆ ได้แก่ โครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบ และสินเชื่อกองทุนหมุนเวียน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน

กระทรวงการคลัง
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

รวมถึงมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ และรองรับลูกหนี้นอกระบบ ที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2566) โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 30 พ.ค. 2567 มีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ ได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้ว จำนวน 11,966 ราย ยอดอนุมัติรวมทั้งสิ้น 564.69 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีจำนวนประชาชน ที่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน  (24 พ.ค. 2567) จำนวน 397 ราย หรือเพิ่มขึ้น 3.43% และเป็นยอดอนุมัติที่เพิ่มขึ้น 13.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 2.48% ทั้งนี้ ในสัปดาห์สุดท้าย ของการลงทะเบียน มีจำนวนผู้ที่ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ แล้วมีความประสงค์ขอสินเชื่อ เข้ามาติดต่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มขึ้น

สำหรับเจ้าหนี้นอกระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน ทางกระทรวงการคลังได้ส่งเสริม ให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบ สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ให้แก่ประชาชนรายย่อย

ทั้งนี้ สำหรับนิติบุคคล ที่สนใจ ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สามารถดูข้อมูลการยื่นคำขออนุญาตได้ที่ www.1359.go.th หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และขอรับคำปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1359

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2567 มีนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และเปิดดำเนินการแล้วสะสมสุทธิ 1,143 ราย ใน 75 จังหวัด และ ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2567 มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยสะสมทั้งสิ้น 4,241,350 บัญชี รวมเป็นวงเงิน 41,015.45 ล้านบาท ซึ่งประชาชนที่สนใจขอกู้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ทั้ง 75 จังหวัด ได้ที่ www.1359.go.th

กระทรวงการคลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : มหาดไทยคุยแก้หนี้นอกระบบคืบมูลหนี้ลด 866 ล้านบาท