ทอท.ส่งผู้โดยสารกลับบ้าน

  • “กีรติ” ตรวจสนามบินดอนเมือง
  • เคลียร์ผู้โดยสารกลับบ้านสงกรานต์
  • ทอท.ขนเครื่องอำนวยสะดวกเต็มพิกัดบริการผู้โดยสาร

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วย นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง และผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน” ตั้งแต่บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และบริเวณช่องทาง PASSENGER DROP LANE

พร้อมเข้าเยี่ยมให้กำลังใจทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน โดยเน้นย้ำให้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ สายการบิน บริษัทผู้ให้บริการภาคพื้น และผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ทดม. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวด้วยความสุขทุกเส้นทาง

นายกีรติ กล่าวว่า จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล ส่งผลให้มีผู้โดยสารแลนักท่องเที่ยวมีความต้องการเดินทางเป็นจำนวนมาก โดยคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทาง ผ่าน ทดม. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 (รวม 7 วัน) รวมทั้งสิ้นประมาณ 625,530 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 89,362 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ขาเข้า – ขาออก) จำนวน 256,308 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ (ขาเข้า – ขาออก) จำนวน 369,222 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีก่อน 14.81% และประมาณการเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าว

คาดว่าจะมีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,117 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 590 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ (ขาเข้า – ขาออก) จำนวน 1,685 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ (ขาเข้า – ขาออก) จำนวน 2,432 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2566 กว่า 10.58%

ดังนั้นสนามบินดอนเมืองจึงได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการท่าอากาศยาน ด้วยการนำระบบ Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) มาใช้เป็นการจัดการข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจร่วมกันของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน หน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการ สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งได้นำระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่องเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และบรรเทาความหนาแน่นของผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน 

รวมถึงช่วยลดระยะเวลารอคอย ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิว อาทิเช่น ระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD) ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System: PVS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน และได้มีการนำแอปพลิเคชัน “SAWASDEE by AOT” เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในการตรวจสอบบริการต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน ช่วยให้ผู้โดยสารวางแผนและป้องกันความผิดพลาดในการเดินทาง 

นอกจากนี้ยังได้เปิดห้อง Single Command เพื่อบรูณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และกำกับดูแลความหนาแน่นของผู้โดยสารผ่านระบบ REAL-TIME Passenger Tracking System (RTPTS) เพื่อให้การบริหารจัดการกระบวนการให้บริการผู้โดยสารมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลและบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV รวมถึงการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกการจราจรในเขตท่าอากาศยาน เพื่อให้รถยนต์ขับเคลื่อนเข้า – ออกท่าอากาศยาน ตลอด 24 ชั่วโมง ได้อย่างรวดเร็ว

นายกีรติ กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับการเดินทางเข้า – ออก สนามบินดอนเมือง ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น รถไฟฟ้าสายสีแดง (RED Line SRTET) รถโดยสาร ขสมก. สาย A1, A2, A3 และ A4 รถรับจ้าง Grab Car และรถแท็กซี่สาธารณะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมาใช้บริการ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สนามบินดอนเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง