xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
Monday, December 6, 2021
Home ตรงประเด็น

ตรงประเด็น

“AUTOVACC” บรรจุวัคซีนเร็ว แม่นยำ เพิ่มโดส

นวัตกรรมฝีมือคนไทยช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ รายการบุรินทร์เจอนี่สัปดาห์นี้! พาไปรู้จักกับ การจัดเตรียมวัคซีน (syringe) ให้พร้อมและเพียงพอต่อประชาชนจำนวนมาก ๆ  ด้วยแรงงานคนอาจส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดความเหนื่อยล้า และอาจเกิดความผิดพลาดได้ มาพบกับนวัตกรรมฝีมือคนไทย ภายใต้ชื่อ AUTOVACC ที่จะมาแบ่งเบาและลดปัญหานี้อย่างมีประสิทธิภาพ https://www.youtube.com/watch?v=Ig0TsLM7OBc

ทำอย่างไรจะสูงวัยแบบไม่ยากจน

“การเข้าสู่สังคมสูงวัย แต่ภาวะที่เงินออมที่ไม่เพียงพอต่อการยังชีพในยามชราภาพ ในขณะที่ภาครัฐเองไม่มีความยั่งยืนทางการคลังเพียงพอที่จะช่วยเหลือ”  กำลังเป็นอีกหนึ่งในประเด็นที่น่ากังวลสำหรับประเทศไทยในขณะนี้” จากผลการศึกษาของสหประชาชาติ (UN 2019)พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับต้น ๆ ของโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว โดยสัดส่วนของประชากรที่อายุ 65 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นจาก 13% ของจำนวนประชากร ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 26% ในปี พ.ศ. 2583  หรือภายใน 20 ปีข้างหน้า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์   ได้นำเสนอบทวิจัย  PIER Research Brief เรื่อง “ระบบจัดการรายได้ผู้สูงอายุ: ควรปรับเปลี่ยนอย่างไรให้เพียงพอและยั่งยืน”  โดยผู้ทำการวิจัย และให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจ  ประกอบด้วย น.ส.นฎา วะสี หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย และนายพิทวัส พูนผลกุล นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์   ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รศ.ดร.พรพจ ปรปักษ์ขาม National Graduate Institute for Policy...

วัดผลสำเร็จ! มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐ

ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจ ในส่วนของภาคเอกชนทำงานติดขัดหรือเลวร้ายจนทำงานไม่ได้ ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาตกงาน หรือรายได้ลด หากจะให้เศรษฐกิจพอที่จะมีแรงไปต่อได้ ภาครัฐจะต้องทำหน้าที่สร้างแรงขับเคลื่อนหลักเพื่อเข้าไปทดแทน ในช่วงวิกฤตโควิดครั้งนี้ก็เช่นกัน ในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา เราถูกตัดขาดจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติแทบจะเป็นศูนย์ ขณะที่ภาคการส่งออกสินค้า เพิ่งเริ่มกลับมา และยังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ธุรกิจและประชาชนในประเทศจำนวนมากขาดรายได้  ส่งผลให้ในช่วงกว่า 1 ปีครึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการให้เงินโดยตรงเพื่อเยียวยาความเดือดร้อน เฉพาะหน้าให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และส่งผลให้เกิดเงินสะพัดไปยังธุรกิจ และร้านค้าขนาดเล็กอย่างเห็นหน้าเห็นหลัง อย่างโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2  ซึ่งหากวัดประสิทธิผลกัน มาตรการกระตุ้น และเยียวยาเศรษฐกิจของรัฐในช่วงแรกนั้น ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างดี 

เงินเฟ้อแบบฟุบ : Stagflation มาทักทาย??

หลังจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง เริ่มส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตให้ปรับสูงขึ้น รวมทั้งเริ่มเห็นการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อในเดือน ส.ค. และคาดว่าจะเร่งตัวต่อเนื่องในเดือน ก.ย.และเดือนต่อๆ ไป  ทำให้เริ่มมีนักวิชาการบางคนออกมาพูดว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะ Stagflation หรือที่เรียกแบบไทยๆว่า ภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่เศรษฐกิจยังคงฟุบ หรือซบเซาต่อเนื่อง ซึ่งภาวะเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนและธุรกิจที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากต้นทุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้น แต่รายได้ยังคงลดลงต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 Stagflation มาทักทายเศรษฐกิจไทยแล้วจริงหรือ? และจะส่งผลกระทบรุนแรงสกัดกั้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนนั้น ลองมาทำความเข้าใจสถานการณ์วันนี้กันก่อน Stagflation คือ ภาวะที่เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท เช่น ราคาอาหาร ราคาน้ำมัน ราคาวัตถุดิบต่างๆ  หรือเกิดขึ้นจากฝั่งต้นทุนการผลิตสินค้า เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ได้เพิ่มขึ้นจากฝั่งกำลังซื้อที่มาจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวร้อนแรง หรือผู้คนมีรายได้ และพลังในการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพราะเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะตกต่ำหรืออยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจ สถานการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 และช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ซึ่งส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น และส่งผลต่อเนื่องให้มีการตัดสินใจชะลอการลงทุนใหม่ๆ รวมทั้งชะลอการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ลดทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตาม  หากมองในอีกด้าน นักเศรษฐศาสตร์มองว่า Stagflation จะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นไม่นาน และที่ผ่านมาจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงิน หรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือกระทบให้เกิดการลดวงเงินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาทางเศรษฐกิจ เหมือนกรณีที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ หรือ Inflation 

รายการ“บุรินทร์เจอนี่”คว้ารางวัลรายการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น งานพิฆเนศวร ครั้งที่ 9

นายบุรินทร์ เหมทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้ดำเนินรายการ “บุรินทร์เจอนี่” ได้รับประทานรางวัล “พิฆเนศวร” รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 สาขารายการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น จัดโดย...

7 วิธีสร้าง “ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย”

การสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให้กับเศรษฐกิจไทย เพื่อให้ประชาชน ภาคธุรกิจ รวมทั้งรัฐบาล สามารถผ่านภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินทางการเงินไปได้ โดยไม่ยากลำบากอย่างที่เป็นอยู่  หรือที่เรียกว่า มีแผน B เป็นทางออก เช่น มีรายได้จากหลายทางมากขึ้น และมีเงินสำรองเตรียมไว้ใช้จ่ายเพียงพออย่างน้อน 3-6 เดือนนั้น ถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่ หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และภาคธุรกิจของไทย ให้ความสนใจและพยายามผลักดันมาตั้งแต่หลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 หรือวิกฤตต้มยำกุ้ง ทั้งการเติบโตจากภายใน ลดการพึ่งพากำลังซื้อและแรงงานจากต่างประเทศเกินกว่าที่ควร หรือการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจของคนในประเทศ รวมทั้งการพัฒนาสู่เศรษฐกิจพอเพียง กระจายฐานความเจริญสร้่างเมืองใหญ่ที่พัฒนาแล้วเพิ่มขึ้นในต่างจังหวัด ผ่านมามากกว่า 20 ปี ประเด็นการสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ทางเศรษฐกิจ ยังมีทิศทางเดียวกับ “การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่” ต่อโรคโควิด-19 ซึ่งอาจจะไปถึงสักวัน แต่ยังมีเป็นความจริง ในโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ในหัวข้อ“สร้างภูมิคุ้มกัน ผลักดันเศรษฐกิจไทย” ซึ่งดร.เศรษฐกิจพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องเหล่านี้ที่น่าสนใจ จึงอยากนำมาสื่อสารต่อให้ได้อ่านกัน ผู้ว่าธปท.สะท้อนมุมมองความเปราะบางของเศรษฐกิจออกมาหลายด้าน เรื่องแรกคือ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเปราะบาง ไทยยังมีขีดจำกัดสูงทั้ง “การหลีกเลี่ยง รับมือ และฟื้นตัว”จากวิกฤตที่เข้ามากระทบ ขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนบริบทโลกใหม่ ทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างก้าวกระโดด สังคมสูงวัย การปรับเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์โลก และสภาพภูมิอากาศที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ผันผวนที่สุดในโลก 

ถอดรหัส “ไชน่า เอเวอร์แกรนด์”

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเด็นหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นที่นักลงทุนทั่วโลกจับตา คือ การเจรจาเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้น 2 งวดติดต่อกันของบริษัท ไชน่า เอเวอร์แกรนด์ (China Evergrande) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มียอดขายสูงสุดเป็นลำดับสองของจีน “เอเวอร์แกรนด์” ได้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 งวดที่มีกำหนดชำระเมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา...

รู้จักกับ “AUTOVACC” แบ่งเบา-ลดปัญหาบริหารวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ

บุรินทร์เจอนี่สัปดาห์นี้!การจัดเตรียมวัคซีน (syringe) ให้พร้อมและเพียงพอต่อประชาชนจำนวนมาก ๆ ด้วยแรงงานคนอาจส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดความเหนื่อยล้า และอาจเกิดความผิดพลาดได้ มาพบกับนวัตกรรมฝีมือคนไทย ภายใต้ชื่อ AUTOVACC ที่จะมาแบ่งเบาและลดปัญหานี้อย่างมีประสิทธิภาพ.บรรจุวัคซีนเร็ว แม่นยำ เพิ่มโดสด้วย AUTOVACC :https://www.facebook.com/burinjourneyth/videos/182614053995170/.AUTOVACC บริหารภาวะวัคซีนขาดแคลน :https://www.facebook.com/burinjourneyth/videos/367507071769847/ https://www.youtube.com/watch?v=Ig0TsLM7OBc.

ทางออกประเทศ : กู้เพิ่ม-ขยายเพดานหนี้สาธารณะ?

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในบ้านเราในรอบที่ 3 นี้ จะเริ่มลดลงต่อเนื่อง หลังจากแตะจุดสูงสุดที่กว่า 23,000 คนต่อวันไปเมื่อกลางเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา แต่ในทางเศรษฐกิจแล้ว ประมาณการกันว่า ผลจากการระบาดและความซบเซาของเศรษฐกิจไทย จะยังอยู่ต่อไปอีกระยะใหญ่ๆ เพราะกว่าที่ประเทศทั่วโลก จะสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” ได้มากเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจในการใช้ชีวิต และกลับมาเดินทางติดต่อธุรกิจ และเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันได้เหมือนเดิมก่อนหน้าที่จะเกิด...

“บุรินทร์เจอนี่” พาทดสอบนวัตกรรมหาเชื้อโควิด-19 จากกลิ่นเหงื่อ

วันที่ 16 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจบุรินทร์เตอนี่ โพสต์ข้อความระบุว่า อีกหนึ่งผลงานฝีมือคนไทยที่น่าชื่นชมจาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงานวิจัยและพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 จากกลิ่นเหงื่อ 😅 ที่ทั้งสะดวก ปลอดภัย และราคาไม่แพง โดยเริ่มทดลองใช้มาแล้ว และได้ผลเกินคาด พวกเขาได้แรงบันดาลใจมาจากอะไร และจะน่าสนใจขนาดไหน ไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ

POPULAR NEWS

https://www.xxxhub.online porn tube petite brunette in crotchless pantyhose fucking. http://rajwap.center