Saturday, August 15, 2020
Home ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

“GC” ปลุกกระแส “Circular Economy ” เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นสินค้าแฟชั่น

เดินหน้าจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนเปลี่ยนจากขยะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ นำกลับมาสร้างประโยชน์ได้เปิดขายสินค้ารีไซเคิลที่ Ecotopia Siam Discovery ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า...

ประเมินผลเปิดเรียนเต็มรูปแบบหลังครบ 1 สัปดาห์

29,000 โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ต้องปฎิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดประเมินผลเสร็จ รายงานให้นายกฯทราบต่อไป นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (เลขาฯกพฐ.) กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ถือเป็นวันแรกที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 29,000 แห่งทั่วประเทศ เปิดเรียนเต็มรูปแบบ On-Site...

“อนุทิน” ชม อสม.เป็นพลังสำคัญพาไทย พ้นวิกฤติโควิด-19

ชี้ จ่ายตอบแทนคนละ 500 ต่อเดือนสุดคุ้ม ช่วยป้องกันการระบาดครั้งใหญ่ พร้อมสนับสนุนภารกิจนักรบชุดเทา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงาน กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ต้านภัยที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ว่า ในช่วงที่โควิด-19...

“อนุทิน” หนุนโครงการ Sky Doctor ย้ำความสำคัญภารกิจส่งผู้ป่วยทางอากาศ

เอาชนะอุปสรรคด้านเวลา ความทุรกันดารเพื่อให้ได้รับการรักษา ปลอดภัย กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “HERO Award for...

ขนส่งทางบกออกประกาศ!! รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทจัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารได้ตามปกติแต่อย่าการ์ดตก!

ต้องไม่เกินจำนวนผู้โดยสารที่กำหนดไว้ในการจดทะเบียนรถย้ำ!!! ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทางเช็คอิน-เช็คเอาท์ไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและสถานีขนส่งผู้โดยสาร นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการผ่อนคลายให้ระบบขนส่งสาธารณะมีจำนวนผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะ กรมการขนส่งทางบก จึงได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบกให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทุกเส้นทางจัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารได้ตามปกติ ทั้งนี้...

ประกาศ!จุฬาฯห้ามนิสิตจัดชุมนุมวันนี้ห่วงเรื่องความปลอดภัย

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศด่วน เรื่องไม่อนุมัติให้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาระบุว่า….. ประกาศสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง ไม่อนุมัติให้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

ท.ทหาร ต้องอดทน ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมกำลังพล ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย พร้อมร่วมดันพื้น-ลุกนั่ง โชว์ความฟิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (14 ส.ค.) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้เดินทางไปร่วมตรวจเยี่ยมการทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับหน่วยระดับกรมและกองพัน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ2563 ซึ่งเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของการทดสอบ ที่บริเวณสนามกีฬากรมยุทธศึกษาทหารบก และพื้นที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดย พล.อ.อภิรัชต์ ให้ความสำคัญกับความเข้มแข็งของกำลังพลอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier รวมถึงมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ความสามารถและขยายไปสู่การเป็น Strong Army เป็นผู้บังคับหน่วยที่ดี และเป็นตัวอย่างให้กับกำลังพลในการพัฒนาตนเอง ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และทำให้กองทัพบกเป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบ สามารถทำทุกภารกิจที่กองทัพบกมอบหมายได้สำเร็จในทุกด้าน สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายวันนี้ มีผู้บังคับหน่วยระดับกรม ระดับกองพัน เข้ารับการทดสอบ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้กองทัพบกไม่สามารถจัดทดสอบกำลังพลได้ทุกนาย จึงใช้วิธีปรับจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบลดลง 70% ด้วยวิธีสุ่มคัดเลือก คงเหลือเข้ารับการทดสอบประมาณ 30% เพื่อให้ผู้บังคับการกรมและผู้บังคับกองพันที่เข้ารับการทดสอบ ปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 ของรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกองทัพบก จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(นสศ.) ตรวจสอบและประเมินผลฯ ทดสอบ 2 แบบ คือ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี และการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด ทั้งนี้ในส่วนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี มีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ ท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และวิ่ง 2 กิโลเมตรตามลำดับ เกณฑ์ผ่าน ผู้บรรจุในหน่วยและหรือตำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ผู้บรรจุในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ, เหล่าทหารม้า, เหล่าทหารปืนใหญ่) คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 70% ส่วนสนับสนุนการรบ และส่วนช่วยพัฒนาประเทศ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60% ผู้บรรจุอยู่ในหน่วยอื่นๆ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 55% ในการนี้ การทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ จำนวน 6 สถานี ได้แก่ ท่างอเข่าครึ่งนั่ง ยกบาร์น้ำหนัก, ท่าย่อตัวทุ่มน้ำหนักไปด้านหลัง, ท่าดันพื้นและมือกางแขน, ท่าวิ่งไป – กลับ พร้อมลากและยกสิ่งของ, ท่าดึงข้อยกเข่าแตะศอก ,ท่าโหนยกเข่าแตะศอก และวิ่ง 2 กิโลเมตร เกณฑ์ผ่าน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 70%

โอ้โห…วันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถึง 17 ราย ศบค. เผยยอดรวมขยับขึ้นเป็น 3,376 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 14 ส.ค. 2563 ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 17 รายโดยยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,376 ราย รวมถึงไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั่วประเทศอยู่ที่ 58 ราย ส่วนวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อรักษาหายเพิ่ม 4 ราย ทำให้ยอดรวมผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านอยู่ที่ 3,173 ราย ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อที่พบทั้ง 17 ราย เป็นกลุ่มคนที่กลับมาจากประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย 15 ราย สหรัฐอเมริกา 1 ราย และออสเตรเลีย 1 รายโดยทุกรายเข้าพักที่ State Quarantine 

ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า”ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์”

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า ชั้น ตติยจุลจอมเกล้า แก่ หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

กรมอุตุฯเตือนทั่วไทย ฝนตกหนัก และมีฝนฟ้าคะนอง

“เหนือ-อีสาน-กลาง-ออก” ฝนตกร้อยละ 60 ของพื้นที่ ใต้ คลื่นลมแรง ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ตั้งแต่เวลา 06:00 น.วันนี้ (14 ส.ค.)​ - 06:00...

EDITOR'S PICK

- Advertisement -