Tuesday, October 3, 2023

กลุ่มจีพีเอสซี จับมือภาคีเครือข่ายปลูกป่าชุมชน ฟื้นฟูระบบนิเวศ-ลดโลกร้อน

ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” เพื่อปลูกและบำรุงรักษาป่าที่อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศของพื้นที่ป่าชุมชน นายสุรจิตร บัวเทิง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพื้นที่อื่น บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6...

ทีโอเอ คว้าแชมป์แบรนด์สียอดนิยมอันดับ 1 ในใจคนไทยทั้งประเทศ

คว้ารางวัล“No.1 Brand Thailand 2021-2022” สุดยอดแบรนด์นิยมของคนไทยจัดโดยนิตยสาร Marketeer นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เปิดเผยว่า...

EXIM BANK ลุยหารือกรมการค้าต่างประเทศ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ค้าขายระหว่างประเทศได้ยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับนายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์และกรรมการ EXIM BANK พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการค้าต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการร่วมกันเพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกและผู้ประกอบการใน Supply Chain การส่งออกให้พร้อมก้าวสู่เวทีการค้าโลกได้อย่างยั่งยืนในโลกยุค Next Normal ณ สำนักงานใหญ่ EXIM BANK เมื่อเร็ว ๆ นี้

ออมสิน ประชุมบอร์ดสัญจร กำหนดกรอบทิศทางปี 66 – 70

นายประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ธนาคารออมสิน เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ปี 2566 - 2570 โดยมีนายวิทัย...

รร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จ.ลำพูน โรงเรียน ต้นแบบของโรงเรียนดีมีทุกที่ในภาคเหนือ

ใช้หลักบวร นำบ้านวัดโรงเรียนมาปรับใช้ในด้านการศึกษาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้มีการพัฒนา “วิชาการ-วิชาชีพ-วิชาชีวิต”กระตุ้นให้เกิดพลังบวกในสังคมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ดร.ธราดร ตันวิพงษ์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้กล่าวว่า โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ ตั้งอยู่ในชุมชนพระพุทธบาทห้วยต้ม ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปกาเกอะญอ หรือกะเหรี่ยง โดยมีครูบาชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์) เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมา เพื่อมุ่งหวังให้ได้รับความรู้...

มูลนิธิจักรพันธ์ุ มอบ “พระตะเลงพ่าย” ให้วัดสามจังหวัดใต้ พร้อมเตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์

พร้อมสร้างองค์จำลองให้ผู้สนใจบูชา หารายได้บำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมจัดสร้างพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปวัตถุผลงานของ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต เผยการจัดสร้างที่ผ่านพิธี และมวลสารอย่างดีมีคุณค่า นายวัลลภิศร์ สดประเสริฐ รองประธานมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เปิดเผยว่ามูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมจัดสร้าง “พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย” พระพุทธรูปสำริด หน้าตัก ๓๐...

ร่วมต่อยอดให้น้องๆโรงเรียนพระดาบส

การเรียนที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงได้ทำงานจริงเพื่อให้เป็นมืออาชีพให้สามารถดำรงตนได้ พลอากาศโท ศ.นพพล หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส กล่าวว่า ศิษย์พระดาบสที่เรียนจบหลักสูตร “ประกาศนียบัตรพระดาบส” จะมีวิชาชีพอาชีพติดตัว มีงานทำ ประกอบอาชีพได้จริง โรงเรียนพระดาบส มีแนวทางการเรียนการสอนที่แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไป โดยมุ่งเน้นสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี พร้อมกับการเรียนที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงได้ทำงานจริงเพื่อให้กลายเป็นมืออาชีพมากกว่าการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี โดยเปิดสอนหลักสูตรช่าง 7 หลักสูตร สำหรับศิษย์พระดาบส...

เพื่อการศึกษา…โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อน้องๆเพื่อจัดหาทุนซื้ออุปกรณ์การเรียน เพื่อจัดหาค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าน้ำ-ค่าไฟ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังขาดแคลนงบประมาณจำนวนมาก ส่งผลถึงน้องๆนักเรียนตาบอดโดยตรง จึงจัดกิจกรรมสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่ด้วยการขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของผู้พิการ เพื่อยกคุณภาพชีวิต สู่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดหาทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนและหารายได้จัดหาค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ-ค่าไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา ท่านสามารถเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีฯ...

“เคทีซี” ชวนเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินบริจาค สมทบกองทุน “ราชวิถีสู้ COVID-19” ผ่านโรงพยาบาลราชวิถี

สมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีบริจาคคะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับกับ บมจ.บัตรกรุงไทย หรือ...

สหพัฒน์ ร่วมมือ เขตหนองแขม – ร.พ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เปิดศูนย์พักคอยคลังสินค้าบางบอน 4

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ นางศิริวรรณ วงศ์อริยะกวี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตหนองแเขม, นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม และ แพทย์หญิงณัฐนรี โชควิริยากร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ...

POPULAR NEWS