Thursday, September 29, 2022

รร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จ.ลำพูน โรงเรียน ต้นแบบของโรงเรียนดีมีทุกที่ในภาคเหนือ

ใช้หลักบวร นำบ้านวัดโรงเรียนมาปรับใช้ในด้านการศึกษาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้มีการพัฒนา “วิชาการ-วิชาชีพ-วิชาชีวิต”กระตุ้นให้เกิดพลังบวกในสังคมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ดร.ธราดร ตันวิพงษ์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้กล่าวว่า โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ ตั้งอยู่ในชุมชนพระพุทธบาทห้วยต้ม ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปกาเกอะญอ หรือกะเหรี่ยง โดยมีครูบาชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์) เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมา เพื่อมุ่งหวังให้ได้รับความรู้...

มูลนิธิจักรพันธ์ุ มอบ “พระตะเลงพ่าย” ให้วัดสามจังหวัดใต้ พร้อมเตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์

พร้อมสร้างองค์จำลองให้ผู้สนใจบูชา หารายได้บำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมจัดสร้างพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปวัตถุผลงานของ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต เผยการจัดสร้างที่ผ่านพิธี และมวลสารอย่างดีมีคุณค่า นายวัลลภิศร์ สดประเสริฐ รองประธานมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เปิดเผยว่ามูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมจัดสร้าง “พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย” พระพุทธรูปสำริด หน้าตัก ๓๐...

ร่วมต่อยอดให้น้องๆโรงเรียนพระดาบส

การเรียนที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงได้ทำงานจริงเพื่อให้เป็นมืออาชีพให้สามารถดำรงตนได้ พลอากาศโท ศ.นพพล หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส กล่าวว่า ศิษย์พระดาบสที่เรียนจบหลักสูตร “ประกาศนียบัตรพระดาบส” จะมีวิชาชีพอาชีพติดตัว มีงานทำ ประกอบอาชีพได้จริง โรงเรียนพระดาบส มีแนวทางการเรียนการสอนที่แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไป โดยมุ่งเน้นสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี พร้อมกับการเรียนที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงได้ทำงานจริงเพื่อให้กลายเป็นมืออาชีพมากกว่าการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี โดยเปิดสอนหลักสูตรช่าง 7 หลักสูตร สำหรับศิษย์พระดาบส...

เพื่อการศึกษา…โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อน้องๆเพื่อจัดหาทุนซื้ออุปกรณ์การเรียน เพื่อจัดหาค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าน้ำ-ค่าไฟ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังขาดแคลนงบประมาณจำนวนมาก ส่งผลถึงน้องๆนักเรียนตาบอดโดยตรง จึงจัดกิจกรรมสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่ด้วยการขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของผู้พิการ เพื่อยกคุณภาพชีวิต สู่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดหาทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนและหารายได้จัดหาค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ-ค่าไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา ท่านสามารถเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีฯ...

“เคทีซี” ชวนเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินบริจาค สมทบกองทุน “ราชวิถีสู้ COVID-19” ผ่านโรงพยาบาลราชวิถี

สมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีบริจาคคะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท  นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์   ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับกับ บมจ.บัตรกรุงไทย หรือ...

สหพัฒน์ ร่วมมือ เขตหนองแขม – ร.พ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เปิดศูนย์พักคอยคลังสินค้าบางบอน 4

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ นางศิริวรรณ วงศ์อริยะกวี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตหนองแเขม, นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม และ แพทย์หญิงณัฐนรี โชควิริยากร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ...

ชวนคนใจบุญ….​เติมน้ำใจให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

ร่วมสมทบทุนการศึกษา อาหารกลางวันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศ ​ยังมีเด็กๆ มากมายในสังคมไทย ที่รอคอยความช่วยเหลือจากท่านผู้มีเมตตา เด็กบางคนอาศัยในชุมชนแออัด บางคนพ่อแม่ทอดทิ้ง ไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัย ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี  พวกเขาเหล่านี้ยังรอคอยความช่วยเหลือจากท่านอยู่เป็นจำนวนมาก จะดีแค่ไหนหากเด็กๆ เหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือและได้รับการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้พวกเขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข...  

อยากไปเรียนต่อ “นิวซีแลนด์” ควรอ่าน เม.ย.นี้ เปิดรับนักเรียน 5,000 คน

ประกาศเปิดพรมแดนรับนักเรียนต่างชาติ เปิดรับวีซ่าใหม่เต็มรูปแบบต.ค.นี้ สำหรับนักเรียนใหม่ปี 2566 ผู้สื่อข่าวรารายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) แจ้งว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ประกาศเตรียมเปิดพรมแดนต้อนรับนักเรียนต่างชาติกลับเข้าประเทศอีกครั้ง ซึ่งเป็นผลดีกับการศึกษานานาชาติ ประกาศดังกล่าว ระบุ 5 ขั้นตอนของการเปิดพรมแดนประเทศนิวซีแลนด์อีกครั้ง

POWER DEAL ดีลสุดคุ้มรับตรุษจีน ลดสูงสุด 70% กับ คิง เพาเวอร์ ออนไลน์

ไม่มีขั้นต่ำ และไม่ต้องใส่รหัสส่วนลด ร่วมช้อปออนไลน์กับ คิง เพาเวอร์ไม่ต้องมีไฟลต์บิน www.kingpower.com และ คิง เพาเวอร์ แอปพลิเคชัน จัดแคมเปญ “HAPPY CHINESE NEW YEAR HAVE THE LUCKIEST...

“เจนเนอราลี่”จัดให้หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยปีภาษี 2564 ผ่านออนไลน์

อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเสียภาษีเงินได้ประจำปี ขอเอกสารรับรองผ่านออนไลน์  เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เปิดช่องทางออนไลน์อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ปีภาษี 2564 สำหรับการยื่นหักลดหย่อนภาษี ด้วยตนเองผ่าน 2 ช่องทางออนไลน์  แอปพลิเคชัน Generali 365และไลน์ @GeneraliThailand พร้อมรับสิทธิพิเศษ! 10,000 ท่านแรก รับฟรีคะแนนสะสม 5,000 คะแนน เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์มากมาย ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์  สำหรับวิธีการขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ปีภาษี 2564 สามารถขอได้ 2 ช่องทาง...

POPULAR NEWS