Saturday, October 23, 2021

ราชกิจจาฯ ประกาศพ.ร.ก.กู้เงินโควิด เพิ่มอีก 5 แสนล้าน

วันที่ 25 พ.ค.2564 ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยมีเนื้อหา 9 มาตรา มีสาระให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ 1 .แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ...

ราชกิจจาฯ ประกาศ หลักเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือจากกรณีแพ้วัคซีนโควิดสูงสุด 4 แสนบาท

กรณีบาดเจ็บจ่ายไม่เกิน 1 แสนบาทไม่คุ้มครอง “วัคซีนทางเลือก”ของรพ.เอกชน เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

บังคับใช้แล้ว! ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนใหม่ 7 ข้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงนามโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานก.พ. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

บังคับใช้แล้ว! ประกาศข้อบังคับจราจร รอบพระราชฐาน 901 แลนด์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (๙๐๑ แลนด์) พ.ศ.2564 โดยข้อบังคับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ...

ประมวลภาพ พิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมด้วย ผู้ทำหน้าที่หาบทอง ผู้ทำหน้าที่หาบเงิน ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาทดลอง...

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.ฎ.ยืดเวลาบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถึง 31พ.ค.65

วันที่ 8 พ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ฉบับที่2 )​พ.ศ.2564 โดยขยายเวลาบังคับใช้พ.ร.ฎ.ออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่แก่รพ.สนาม รักษาผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 28 เม.ย.2564 เว็บไซต์หน่วยงานในพระองค์ เผยแพร่ภาพและข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 19 แห่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด...

ฟ้าหญิงพระราชทานราชสาสน์ทรงขอบใจและเป็นกำลังใจให้“แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์”

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือขอขอบใจและเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  โดยพระราชทานหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาระบุว่า สถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2019 (COVID-19) ในรอบที่...

พระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 พ.ศ.2564 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

วันนี้ (19 เม.ย.64) เวลา 18.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

POPULAR NEWS