Monday, September 20, 2021

ในหลวงเสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันธรรมสวนะเป็นการส่วนพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันธรรมสวนะเป็นการส่วนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันนี้ (26 พ.ค.) เฟซบุ๊คแฟนเพจ “กลุ่มรัก” พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี...

“ในหลวง”โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่ง พระราชพิธีวิสาขบูชา

วันที่ 26 พ.ค.2564 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีใหม่เฝ้าฯถวายสัตย์

วันที่ 25 พ.ค.2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท...

ในหลวง พระราชทาน “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ.2564″

วันที่ 25 พ.ค.2564 เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ (www.royaloffice.th) ได้เผยแพร่ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ. 2564 พระราชทาน” ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขบูชา ให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการส่งบัตรอวยพรแก่กัน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2563 และครบรอบ 100 ปีใน พ.ศ. 2564...

ราชกิจจาฯ ประกาศพ.ร.ก.กู้เงินโควิด เพิ่มอีก 5 แสนล้าน

วันที่ 25 พ.ค.2564 ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยมีเนื้อหา 9 มาตรา มีสาระให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ 1 .แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ...

ราชกิจจาฯ ประกาศ หลักเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือจากกรณีแพ้วัคซีนโควิดสูงสุด 4 แสนบาท

กรณีบาดเจ็บจ่ายไม่เกิน 1 แสนบาทไม่คุ้มครอง “วัคซีนทางเลือก”ของรพ.เอกชน เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

บังคับใช้แล้ว! ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนใหม่ 7 ข้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงนามโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานก.พ. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

บังคับใช้แล้ว! ประกาศข้อบังคับจราจร รอบพระราชฐาน 901 แลนด์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (๙๐๑ แลนด์) พ.ศ.2564 โดยข้อบังคับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ...

ประมวลภาพ พิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมด้วย ผู้ทำหน้าที่หาบทอง ผู้ทำหน้าที่หาบเงิน ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาทดลอง...

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.ฎ.ยืดเวลาบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถึง 31พ.ค.65

วันที่ 8 พ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ฉบับที่2 )​พ.ศ.2564 โดยขยายเวลาบังคับใช้พ.ร.ฎ.ออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564

POPULAR NEWS