Monday, September 20, 2021

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนจิตรลดา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก คนรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้โพสต์ภาพ พล.ต.หญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เมื่อครั้งเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (CPR AED Choking) ณ...

“ในหลวง”พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องใน “วันข้าราชการพลเรือน”ปี 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 เพจ เฟซบุ๊ก “เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.” ได้เผยแพร่ข้อความระบุว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 1 เมษายน 2564 ใจความ...

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร “สมเด็จพระราชินี”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ข้อความระบุว่า… เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร ความว่า

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน ส.ค.ส.2563 แก่ปวงชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่2563 แก่ปวงชนชาวไทย  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 แก่ปวงชนชาวไทย ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย วปร และตราพระนามาภิไธย สท เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และพระนามาภิไธย "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" ส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่า "พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2563 "พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย. 

ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า”ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์”

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า ชั้น ตติยจุลจอมเกล้า แก่ หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

“เจ้าคุณพระสินีนาฏ” เยี่ยมชมโบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.63 เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้โพสต์รูปภาพ เจ้าคุณพระสินีนาฏ เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีการนำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ 12,868 ราย “นักธุรกิจ-มาดามแป้ง-ตูน บอดี้สแลม” รับด้วย

วันที่ 29 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น...

ในหลวง พระราชทานเครื่องราชฯกรณีพิเศษ นพ.ปัญญา เสียชีวิตจากโควิด

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า นายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเสียสละตลอดระยะเวลา35 ปี ที่รับราชการที่โรงพยาบาลมหาสารคามและเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วยังคงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ต่อไปโดยไม่ย่อท้อนับเป็นแบบอย่างของผู้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในความดีมีความรักในวิชาชีพของตน มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เมื่อนายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เสียชีวิตลงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 จากการปฏิบัติหน้าที่แพทย์อย่างเอาใจใส่โดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากโรคร้ายนี้ จึงทรงสลดพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง...

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย

เมื่อเวลา 19.14 น. วันที่ 8 เมษายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ณ ที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. อัตราการจ่ายเงินสมทบ’ผู้ประกันตน’ได้รับผลกระทบโควิด

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

POPULAR NEWS