Thursday, September 23, 2021

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ยกเลิกสถานกักกันโควิดในรพ.ทางเลือก 12 แห่ง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 เรื่อง ยกเลิกการเป็นสถานพยาบาลรองรับการเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงนามโดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-...

ราชกิจจาฯประกาศปลดบุคคลนามสกุลดัง”วงษ์สุวรรณ”พ้นจากการล้มละลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ว่า ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลาย โดยมีเนื้อหาดังนี้ แจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นางสาวบุญมี วงษ์สุวรรณ จําเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 20  เมษายน 2558 นั้น

ในหลวง พระราชทานทุนนักเรียน ม.ท.ศ รับสั่ง“ให้เป็นผู้มีความรู้ดี ทัศนคติถูกต้อง”

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2563 เวลา 19.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช...

ชาวไทยปลื้มปิติ! “สีจิ้นผิง” ถวายเหรียญ”รัฐมิตรภรณ์” แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯฉลองวันชาติ 70 ปี

ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวชินหัวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีรับทูลเกล้าฯถวายเครื่องอิสริยาภรณ์“รัฐมิตรภรณ์” (Friendship Medal) จากสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีน การทูลเกล้าฯถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพิธีมอบเหรียญเกียรติยศระดับชาติและตำแหน่งกิตติมศักดิ์เนื่องในวาระการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน(PRC) ครบรอบ70 ปีในวันที่1 ต.ค.นี้ อนึ่งพิธีการดังกล่าวจัดขึ้นณมหาศาลาประชาชนใจกลางนครหลวงปักกิ่งของจีนส่วนเครื่องอิสริยาภรณ์“รัฐมิตรภรณ์” ที่เป็นสีทองและสีน้ำเงินนั้นแสดงถึงมิตรภาพอันยืนยาวระหว่างประชาชนจีนและประชาชนทั่วโลก ทั้งนี้พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศแห่งชาติเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติและเหรียญมิตรภาพให้แก่อาคันตุกะกิตติมศักดิ์42 ท่านโดยพิธีจัดขึ้นภายในมหาศาลาประชาชนใจกลางกรุงปักกิ่งเมื่อวันอาทิตย์ทั้งนี้ในจำนวนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้ง42 ท่านเป็นชาวต่างชาติ6 ท่านซึ่งได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์มิตรภาพหรือ"รัฐมิตรภรณ์" รวมถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.8

เวลา 15.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และวันอานันทมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่...

สมเด็จพระพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม

วันนี้ เวลาบ่าย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 29...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดเทพศิรินทร์-วัดสุทัศน์เป็นวันที่ 3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช มหาวัชรราชธิดา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563 ที่วัดเทพศิรินทราวาสและวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวันที่สาม วันนี้ (12 ต.ค.) เมื่อเวลา 17.23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ทรงพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่ชุมชนวังหลัง ป้องโควิด-19

วันนี้ (13 ก.ค.64) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนป้องกัน COVID-19 "ซิโนฟาร์ม" เพื่อกระจายฉีดสำหรับพสกนิกรชุมชนวังหลัง จำนวน 3,000 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งจะสามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราชได้มีการดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชนวังหลัง และสำนักงานเขตบางกอกน้อย รวบรวมรายชื่อและนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ค. 2564 ที่ รพ.ศิริราช (ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์)

ในหลวง-พระราชินี ทรงวางพวงมาลาวันมหิดล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯร.พ.ศิริราช ทรงวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล  เมื่อวันที่ 24 ก.ย.เวลา 17.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 

ราชกิจจา ประกาศให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สามารถนำเข้า จัดจำหน่ายวัคซีนโควิด ได้เอง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ 26 มี.ค. ต่อมาได้ขยายไปถึง 31 พ.ค.นั้น ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้แทนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

POPULAR NEWS