Monday, September 20, 2021

พระบรมราชโองการสถาปนา“เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”

เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ เรื่อง สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มีความว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดาริว่าพลตรีหญิง...

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมมหกรรมการแข่งขันไตร กีฬานานาชาติ ประจำปี 2563

รายการ Ironman 70.3 Bangsaen 2020"รมว.พิพัฒน์" ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ...

ในหลวงทรงมีพระราชปฎิสันถารบ้านเมืองต้องการคนรักชาติ-รักสถาบัน

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้อดีตสหายคอมมิวนิสต์อีสาน เข้าเฝ้าฯ มีพระราชปฏิสันถาร “บ้านเมืองต้องการคนรักชาติ-สถาบัน” เมื่อวันที่ 15 ต.ค.63 เวลา 21.21 น. ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ...

กรมสมเด็จพระพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทุนภูมิพล 33 ราย ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (14 ธันวาคม 2563) เวลา 12.47 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5...

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ‘ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์’ เป็นพันตรีหญิง พร้อม 6 นายทหาร

วันที่่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร มีรายละเอียดระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4...

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เชียงใหม่

เมื่อเวลา 20.12 น. วันที่ 22 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองพลทหารราบที่ 7 (ทุ่งยั้งทัพ) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี...

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร “สมเด็จพระราชินี”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ข้อความระบุว่า… เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร ความว่า

“อนุทิน-ศักดิ์สยาม-ทรงศักดิ์” ร่วมพิธีถวายราชสักการะ -ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (3 มิ.ย. 63) นายอนุทิน ชาญวีกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3...

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ พร้อมติดตามความก้าวหน้าพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับปริญญาโท จำนวน 4 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 8 ราย และพระราชทานทุน “ศรีเมธี” ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนิสิตของสถาบันฯ ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวน 8 ราย รวมทั้งพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) ที่สำเร็จการศึกษา...

POPULAR NEWS