Sunday, June 7, 2020
Home ข่าวทั่วไป ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวงโปรดอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชเสด็จประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน

หว่านในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดาวันพืชมงคลปีนี้ไม่มีพระโคเสี่ยงทาย เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 10 พ.ค.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปทรงเป็นประธาน ในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี...

ในหลวง-ราชินีทรงเย็บหน้ากากผ้าพระราชทาน ฯ เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส

“ในหลวง-พระราชินี” ทรงเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ทรงทอดพระเนตรโครงการช่วยเหลือประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรสพระราชินี ทรงเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่าง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ได้เผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ...

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเงินจัดซื้อห้องคัดกรอง-ห้องตรวจเชื้อมอบให้โรงพยาบาล

กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19เริ่มด้วยการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จัดซื้อห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ  เมื่อวันที่  8 เม.ย. 2563 เพจมูลนิธิชัยพัฒนา โพสต์ว่า  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” โดยเริ่มด้วยกิจกรรมในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ก่อน ด้วยการจัดซื้อห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ โดยจัดรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งในลำดับแรกประกอบด้วยโรงพยาบาล 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลยุพราชยะหา จังหวัดยะลา โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

“ในหลวง-พระราชินี” ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันจักรี วันนี้(6เมษายน 2563 ) เวลา 18.45.น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระปฐมบรมราชานุสรณ์ ณ เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์(สะพานพระพุทธยอดฟ้า) ในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ประทับ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันที่ 28 มีนาคม 2563 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เนื่องจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอาการปวดที่พระมัชมิมาขวา(นิ้วกลางมือขวา) ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์(กายภาพบำบัด) ขณะนี้ข้อนิ้วพระหัตถ์ของพระมัชณีมาขวาเริ่มงอ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้ถวายความเห็นว่า ควรรับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะผ่าตัดในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 28 มีนาคม พุทธศักราช 2563

“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงดำริ ให้วัดทั่วประเทศตั้งโรงทาน ช่วยคนเดือดร้อนจากวิกฤต “โควิด”

ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดทวีรุนแรง ส่งผลกระทบสุขภาพอนามัย  อาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวันก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก มีข้อความะบุว่า ด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา...

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ 100 เครื่อง

เครื่องมือแพทย์ต่างๆ มอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-๑๙  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดซื้อและหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเบื้องต้นเป็นเครื่องช่วยหายใจ 100 เครื่อง รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ต่างๆ มอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ   เพื่อรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-๑๙ ได้ทรงติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าในประเทศไทย และทราบว่า โรงพยาบาลในเมืองไทย มีเครื่องมือแพทย์ไม่เพียงพอ หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น จึงได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อพระราชทาน ให้แก่ให้โรงพยาบาลต่างๆ...

เจ้าฟ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่น ทรงมาสก์อนามัย ร่วมงานจบการศึกษา

ทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมแล้ว  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก Royal World Thailand ได้โพสต์ข้อความว่า  แม้ไวรัสโคโรน่า(โควิด 19 ) ระบาด ก็ทรงบ่ยั่นสำหรับเจ้าฟ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่น เจ้าหญิงโทชิ ที่ทรงมาสก์อนามัยไปทรงร่วมงานจบการศึกษา โดยทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว ณ โรงเรียนสตรีกากุชุอิน เขตชินจูกุ กรุงโตเกียว...

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมมหกรรมการแข่งขันไตร กีฬานานาชาติ ประจำปี 2563

รายการ Ironman 70.3 Bangsaen 2020"รมว.พิพัฒน์" ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ...

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิต 8 ราย

พิธีพระราชทานเพลิงศพเหตุกราดยิงในพื้นที่จ.นครราชสีมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ต.ท.ให้ ร.ต.อ.ตระกูล ทาอาษา ทรงพระกรุณาฯเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมครอบครัวของผู้เสียชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี และหน่วยราชการในพระองค์ฯ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิต 8 ราย จากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงในพื้นที่อำเภอนครราชสีมา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ต.ท.ให้...

EDITOR'S PICK

- Advertisement -