Friday, October 30, 2020
Home ข่าวทั่วไป ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

“ในหลวง” ห่วงใย!ราษฎร ทรงพระราชทานถุงยังชีพ 1,380 ชุด แด่ผู้ประสบอุทกภัยที่นครราชสีมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 ต.ค.2563) เมื่อเวลา 14.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,380 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอปักธงชัย ณ หอประชุม สถานีตำรวจภูธรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเจ้าหน้าที่ให้ทราบ โดยในการนี้องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  

ในหลวงโปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏเป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน วัดสุวรรณดาราราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดารารามรามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ (19 ต.ค.) เวลา 16.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดหระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณดารารามรามราชวรวิหาร...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดร ในวันที่ 23 ตุลาคม 63

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดร ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00...

ในหลวงทรงมีพระราชปฎิสันถารบ้านเมืองต้องการคนรักชาติ-รักสถาบัน

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้อดีตสหายคอมมิวนิสต์อีสาน เข้าเฝ้าฯ มีพระราชปฏิสันถาร “บ้านเมืองต้องการคนรักชาติ-สถาบัน” เมื่อวันที่ 15 ต.ค.63 เวลา 21.21 น. ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตั้งเปรียญพระภิกษุสามเณร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันนี้ (14 ต.ค.63) เมื่อเวลา 16.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงยืนประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณร ขณะทรงประเคนพัดยศเปรียญ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  เมื่อทรงประเคนพัดยศเปรียญหมดแล้ว เสด็จฯ ไปทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา พระภิกษุสามเณรเปรียญขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ พร้อมแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ และเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการนี้มีพสกนิกรจำนวนมากพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง รวมถึงเจ้าหน้าที่ในชุดจิตอาสาพระราชทาน มารอเข้าเฝ้าฯรับเสด็จ 2 ฝั่งทาง ตั้งแต่ถนนราชดำเนินนอก ราชดำเนินกลาง ราชดำเนินใน ถนนหน้าพระลาน และโดยรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ทั้งนี้ถึงแม้ฝนจะตกลงมาเป็นระยะๆ ทุกคนก็ไม่ย่อท้อ นำร่มมากางกันฝนพร้อมชูธงชาติไทยธงพระปรมาภิไธย วปร ธงพระนามาภิไธย สท มาโบกสไวย บางส่วนนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาถือแนบอกด้วยความเทิดทูล โดยครั้นถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนท่ามกลางพสกนิกรที่พร้อมใจกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง

ปลื้มปีติ!ในหลวง-พระราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรกลาง สายฝนจากพระบรมมหาราชวังถึงถนนราชดำเนินใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นโดยทรงพระดำเนินจากพระบรมมหาราชวัง ถึงถนนราชดำเนิน โดยประชาชนต่างฟังเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องตลอดเส้นทางท่ามกลางสายฝน วันนี้ (13 ต.ค.) เวลา 19.41 น. ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดเทพศิรินทร์-วัดสุทัศน์เป็นวันที่ 3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช มหาวัชรราชธิดา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563 ที่วัดเทพศิรินทราวาสและวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวันที่สาม วันนี้ (12 ต.ค.) เมื่อเวลา 17.23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

ในหลวง-ราชินี เสด็จฯถวายผ้าพระกฐิน ณ​ วัดบวรฯ-วัดมหาธาตุ

ถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหารถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ...

“ในหลวง – พระราชินี” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (10 ต.ค. 2563) เมื่อวเวลาประมาณ 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (รัชกาลที่ 5) ในการนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เฝ้าฯรับเสด็จ  ครั้นเสด็จถึง  ทรงเสด็จ ฯ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธุปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ  จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกโอกาสนี้ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมสังวาลนพรัตน์ จากนั้นเสด็จขึ้นเกย ด้านฝั่งขวาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ โดยพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานภูษามาลา เชิญสังวาลนพรัตน์ นำเสด็จ ทรงยืน  ต่อจากนั้น พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานภูษามาลา เชิญสังวาลนพรัตน์พาดพระอังสาซ้ายเฉียงลงทางขวาพระพุทธอังคีรส พระประธานอุโบสถ การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเกี่ยวตะขอสังวาลนพรัตน์ที่พระปฤษฎางค์พระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสด็จลงจากเกย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ 7 กับพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 9 ทรงกราบ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผิวพระพักต์สู่พระประธาน ทรงว่า "นะโม ตัสสะฯ" จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักต์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม 

ในหลวง-พระราชินี ทรงวางพวงมาลาวันมหิดล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯร.พ.ศิริราช ทรงวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล  เมื่อวันที่ 24 ก.ย.เวลา 17.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 

EDITOR'S PICK

- Advertisement -