xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
Saturday, January 29, 2022
Home ข่าวทั่วไป ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานปฏิทินหลวง 2565 ผู้มาลงนามถวายพระพรวันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค.

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 สำนักพระราชวังเผยแพร่ข้อความระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ในวันเสาร์ ที่ 1 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา...

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9

เมื่อเวลา 16.34 น. วันที่ 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

ในหลวง มีพระราชดำรัส การใช้กฎหมายเพื่อผดุงรักษาความยุติธรรม ต้องใช้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

เมื่อเวลา 15.24 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา นำ...

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง ‘พระแก้วมรกต’ จากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว

เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

ปตท. น้อมเกล้าฯ ถวาย “ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา”

เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษาจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ ด้านการเกษตรสมัยใหม่ แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้ที่สนใจ วันนี้ (17 พ.ย.64) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง พร้อมทอดพระเนตรอาคารเรียนรู้ พื้นที่ป่านิเวศ พื้นที่เกษตรกรรม และนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ  โดยมีดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้บริหาร ปตท. และพนักงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา   นายอรรถพล กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2558 ปตท. ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 154 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา ตั้งอยู่ ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย ต่อมาในปี 2561 ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาที่ดินดังกล่าว เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้ที่สนใจ ทรงพระราชทานนามว่า “ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” โดย ปตท. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมสนองพระราชดำริในการดำเนินดังกล่าวตั้งแต่ปี 2561 จนแล้วเสร็จใน 2564 พร้อมน้อมเกล้าฯ ถวาย “อาคารเรียนรู้ สิ่งปลูกสร้างและส่วนควบบนที่ดินที่เสร็จสมบูรณ์ในศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต” เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา  ประกอบด้วยการดำเนินงานดังนี้ 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน วัดพระปฐมเจดีย์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม วันนี้ (7 พ.ย.)

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดโสมนัสวิหาร

เมื่อเวลา 16.49 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดโสมนัสวิหาร และวัดสุทัศนเทพวราราม โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร...

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิธฯ-วัดพระเชตุพนฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กับพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งบรรจุภายใต้ฐานชุกชีพระพุทธอังคีรส เสร็จแล้ว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน) พระราชอุปัธยาจารย์ ซึ่งประดิษฐานที่โต๊ะหมู่

เจ้าหญิงมาโกะ เป็นสามัญชนแล้ว

จดทะเบียนสมรสกับ “​เคอิ โคมุโระ”เสกสมรสเรียบง่ายไม่มีพิธีฉลอง ผู้สื่อข่าวรายงาน สำนักข่างต่างประเทศหลายสำนัก และในโลกออนไลน์ ได้เผยแพร่ภาพเจ้าหญิงมาโกะ ถวายบังคมลา พระบิดาพระมารดา เจ้าชาย  อากิชิโนะและ เจ้าหญิงคิโกะ  รวมทั้งโอบกอด เจ้าหญิงคาโกะ พระขนิษฐา  หลังทรงเสกสมรสและลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์...

“ในหลวง-พระราชินี”ทรงวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป ร.5 เนื่องในวัน “ปิยมหาราช”

วันที่ 23 ต.ค.2564 เวลา เวล 17.39น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสรณ์...

POPULAR NEWS

https://www.xxxhub.online porn tube petite brunette in crotchless pantyhose fucking. http://rajwap.center