Monday, October 2, 2023
Home ข่าวทั่วไป ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส 28ก.ค.2566

“..การสร้างสรรค์จรรโลงความผาสุกมั่นคงของชาติบ้านเมือง ถือว่าเป็นกรณียกิจอันสำคัญสูงสุด นอกจากต้องอาศัยการบริหารประเทศที่ฉลาดสามารถ และสุจริตเป็นธรรมแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศด้วย” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเสด็จฯ เป็นองค์ประธานงานชุมนุมยุวเกษตรกร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด 70 ปี ยุวเกษตรกรไทย ร่วมกำหนดอนาคตเกษตรไทยไปด้วยกัน Shaping...

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทหาร-ตำรวจ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์ 194 นาย

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ ในพระองค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560...

“พระราชินี” เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 14 พร้อมทรงร่วมกิจกรรมทอผ้าไหมยกทอง

ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทอดพระเนตรกิจกรรมสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย เป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาเชิงช่างของครูและทายาท งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14 จัดระหว่างวันที่ 22 - 28 พ.ค.66 ณ ศูนย์นิทรรศการฯไบเทค...

ในหลวง-พระราชินีเสด็จเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.33 น.พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ถึงยังพิธีมณฑลท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ‘สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3’

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุข ประมุข และผู้แทนของประเทศต่างๆ ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 ณ พระราชวังบักกิงแฮม เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 66 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอน...

ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงอังกฤษ

เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 สมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์

ในหลวง-พระราชินีเสด็จร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักพระราชวังได้ออกประกาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ‘ประธานองคมนตรี’ บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชต มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน...

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จ ฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 10.39 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

POPULAR NEWS