Thursday, September 23, 2021
Home ข่าวการเมือง

ข่าวการเมือง

“อธิรัฐ “ลงพื้นที่เร่งบริหารจัดการน้ำหลากในอยุธยา

วันที่ 22 กันยายน 2564  ณ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ร่วมกับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความพร้อมของการบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างของ...

“บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม”โชว์หวาน ส่งยิ้มให้กัน สยบข่าววัดพลังขนส.ส.ลงพื้นที่

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน บรรยากาศเป็นไปด้วยดี ถึงแม้จะมีข่าว พล.อ.ประยุทธ์และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แยกกันลงพื้นที่ในวันที่ 22 ก.ย. โดยพล.อ.ประยุทธ์ และคณะจะลงพื้นที่จ.เพชรบุรี ส่วนพล.อ.ประวิตร และคณะจะลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และมีการระดมส.ส.พรรค...

‘หมอเรวัต’ ซัด ‘บิ๊กตู่’ ก่อหนี้สาธารณะเพิ่ม ใช้หนี้อีกร้อยปีก็ไม่หมด คนไทยแบกหนี้ตั้งแต่เกิดจนตาย

วันที่ 22 กันยายน 2564 นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย (สร.) กล่าวถึงมติคณะกรรมการวินัยการเงินการคลัง ให้ขยายเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% เป็น 70% ของจีดีพี ว่า การปรับเพดานหนี้สาธารณะเป็น 70% ต่อจีดีพีนั้น เพื่อเตรียมกู้เงินเพิ่มอีกเป็นการสร้างมาตรฐานวิบัติให้กับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยวินัยการเงินการคลังถือเป็นกฎเหล็กที่รัฐบาลต้องรักษา แต่พล.อ.ประยุทธ์...

ราชกิจจาฯ ประกาศถอดยศทหาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2559

ครม.ไฟเขียวร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ต้องเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ไม่บิดเบือน

ไม่แทรกแซงการดำเนินการทางวินัยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (21 กันยายน 2564) ว่า ครม.เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. …. ตามที่ได้ปรับแก้ไขให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการการเมือง โดยสาระที่ได้ปรับแก้เพิ่มเติมมีดังนี้

อย่าเชื่อมโยงไปไกล! รองโฆษกรัฐฯแจง แค่เห็นชอบร่าง พ.ร.ก.ควบคุมโรค ยังไม่เอ่ยถึงยุบ ศบค.-เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยืนยันว่า วันนี้ครม. เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. …. (พ.ร.ก.ควบคุมโรค) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโดยกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติและในกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว และสามารถตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเป็นกลไกดำเนินงานได้ ปัจจุบัน...

ขอขึ้นทะเบียน-รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว

วันที่ 21ก.ย.2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิมและกำหนดให้การยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฯเช่น กำหนดอายุใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะให้มีอายุ 5 ปี...

ครม.อนุมัติแก้กฎหมาย ปปง. ล็อกเป้าขบวนการค้าแรงงานเถื่อนเข้าข่ายผิดฟอกเงิน!

วันที่ 21 ก.ย.2564  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่…) พ.ศ… ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เสนอ และให้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและรับความเห็นกระทรวงยุติธรรมที่มีความเห็นว่าให้ดำเนินการให้เกิดความสอดคล้องระหว่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จากนั้นส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรตามขั้นตอนต่อไป  

ครม.ให้แพทย์จบใหม่ต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านจึงทำสัญญาใช้ทุนได้

วันที่ 21ก.ย.2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบให้ทบทวนมติครม.เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2513 เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ โดยกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ที่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ดังนี้ นักศึกษาทุกคนจะต้องทำสัญญาเป็นข้อผูกพันว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงจัดสรรให้ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน และต้องทำงานให้แก่ราชการเป็นเวลา 3...

เช็กรายชื่อที่นี่! ครม.มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่ง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 21 กันยายน 2564  ดังนี้ 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ...

POPULAR NEWS