BPP เผยโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ และจีนหนุนรายได้ไตรมาส 1

BPP เผยโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ และจีนหนุนรายได้ไตรมาส 1
BPP เผยโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ และจีนหนุนรายได้ไตรมาส 1

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพระดับสากล รายงาน ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 มีรายได้ รวมจำนวน 6,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,822 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อม และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 1,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 318 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

  • • โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 รับรู้รายได้เพิ่ม 2,811 ล้านบาท
  • • โรงไฟฟ้าในจีนมีผลดำเนินงาน โดดเด่นจากปริมาณขายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มสูงขึ้น

โดยเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานของ โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Temple l และ Temple ll ในสหรัฐอเมริกา ผนวกกับผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ร่วม (Combined Heat and Power: CHP) และโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (SLG) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณขายไฟฟ้าและ ไอน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนที่ลดลงจากการบริหารต้นทุน ที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ

นายอิศรา นิโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP
นายอิศรา นิโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP

นายอิศรา นิโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP กล่าวว่าBPP ให้ความสำคัญต่อเสถียรภาพ การผลิตของโรงไฟฟ้าทุกแห่งพร้อมกับ การบริหารจัดการต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถ สร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับไตรมาส 1/2567 BPP มี ผลการดำเนินงานที่ดี ส่วนสำคัญเกิดจากการดำเนินงาน ของโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ และจีน โดยโรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ Temple l และ Temple ll ในสหรัฐฯ มีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจำนวน 587.82 กิกะวัตต์ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้รับรู้รายได้จำนวน 4,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,811 ล้านบาทจากช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในจีนรับรู้รายได้ จำนวน 2,243 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11 ล้านบาทจากช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้า และไอน้ำที่เพิ่มขึ้น

เทคโนโลยีพลังงานโตต่อเนื่อง

ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานซึ่งบริษัทฯ ลงทุนผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานซึ่งบริษัทฯ ลงทุนผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้านธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานซึ่งบริษัทฯ ลงทุนผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของธุรกิจแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงาน (Battery & Energy Storage System Solutions: BESS) โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บ้านปู เน็กซ์ และ เอส โวลต์ เอเนอร์จี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์และส่งมอบแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าในประเทศไทยมากกว่า 20,000 ชุด

ทั้งนี้มีเป้าหมายการผลิตรวม 60,000 ชุดต่อปี อีกทั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ดีพี เน็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบ้านปู เน็กซ์ และดูราเพาเวอร์ยังได้ผลิตและส่งมอบแบตเตอรี่ชุดแรกให้กับเชิดชัยมอเตอร์เซลส์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถบัสรายใหญ่ที่สุดในไทย

ล่าสุดบ้านปู เน็กซ์ได้ยังได้นำเสนอโซลูชันพลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับ ไลฟ์สไตล์ของผู้คนด้วยการเปิดตัวโครงการ ‘Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT’ เฟสที่สอง ณ อาคารจามจุรี สแควร์ ในรูปแบบป๊อปอัพคาเฟ่ที่มีระบบโซลาร์รูฟท๊อปผลิตไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่กักเก็บไฟฟ้าในตัว ด้านโครงการบริหารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling System) ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี คาดว่าจะเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบในไตรมาส 4 ปีนี้

ในฐานะผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพระดับสากล ที่ยึดมั่นในการส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืน ด้วยจุดยืนในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าคุณภาพสู่สังคม (Powering Society with Quality Megawatts) ยังคงมุ่งสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งไปพร้อมกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมา BPP จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เราจึงมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงต่อไป รวมทั้งมุ่งขยายห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

รักษาการเติบโต 4 ธุรกิจ

ทั้งนี้ BPP ได้ประเมินการลงทุนในธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงผ่านกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจใน 4 ด้าน ได้แก่

  • 1. ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ CCGT ที่เน้นตลาดในสหรัฐอเมริกา
  • 2. รักษาสมดุลของพอร์ตธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตลาดไฟฟ้าเสรี
  • 3. ขยายการลงทุนในโครงการ CCUS เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ และ
  • 4. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่จะช่วยเสริมความมั่นคงในการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่ระบบนิเวศการใช้พลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน” นายอิศรากล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : “บ้านปู” แจงผลประกอบการ Q3 ปี 66 กวาดรายได้กว่า 5.16 หมื่นล้าน