AOT 6 เดือนแรกกำไร 369% บริการ บิน 3.6 แสนเที่ยว 61 ล้านคน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2567 มีสายการบินทั่วโลกเข้ามาใช้บริการสูงถึง 367,032 เที่ยว ทำให้มีกำไรสุทธิ 10,347.62 ล้านบาท
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2567 มีสายการบินทั่วโลกเข้ามาใช้บริการสูงถึง 367,032 เที่ยว ทำให้มีกำไรสุทธิ 10,347.62 ล้านบาท

AOT อู้ฟู่ 6 เดือนแรกปี’67 กำไรหมื่นล้าน โต 369 % แอร์ไลน์แห่ บิน 3.67 แสนเที่ยว AOT เผย ผู้โดยสาร บิน ทะลัก 61.22 ล้านคน ยืนยันนโยบายฟรีวีซ่า ดัน 2 ตลาดโตแรงรายวัน “จีน” เพิ่ม 113 % อินเดีย 22 %

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “AOT/ทอท.”
ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “AOT/ทอท.”

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “AOT/ทอท.”

เปิดเผยว่า ผลประกอบการ AOT งวด 6 เดือนปีงบประมาณ 2567 ระหว่างตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน AOT มีกำไรสุทธิ 10,347.62 ล้านบาท เพิ่ม 369.64 %

ให้บริการสายการบินในและต่างประเทศทั่วโลกด้วยปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งหมด 367,032 เที่ยว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน 16.86 %

แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 203,731 เที่ยว และเที่ยวบินในประเทศ 163,301 เที่ยว มีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งหมด61.22 ล้านคน เพิ่มขึ้น 23.78 % แบ่งเป็น ระหว่างประเทศ 36.82 ล้านคน และภายในประเทศ 24.40 ล้านคน

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ทางด้าน “ปริมาณเที่ยวบิน” เติบโตจาก 178,214 เป็น 188,818 เที่ยว เพิ่มขึ้น 5.95 %

แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่ม10,949 เที่ยว เที่ยวบินภายในประเทศลดลง 345 เที่ยว

ส่วน “ปริมาณผู้โดยสาร” จาก2.88 ขยับเป็น 3.23 ล้านคน เพิ่ม 11.96 %

แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 3.01 ล้านคน เพิ่ม 17.86 % ผู้โดยสารภายในประเทศ 4.3 แสนคน เพิ่ม 3.65 %

AOT นโยบายฟรีวีซ่าทำให้มีผู้โดยสาร บิน เพิ่มจากตลาดจีน 28,000 คน/วัน อินเดียเพิ่ม 6,200 คน/วัน
AOT นโยบายฟรีวีซ่าทำให้มีผู้โดยสาร บิน เพิ่มจากตลาดจีน 28,000 คน/วัน อินเดียเพิ่ม 6,200 คน/วัน

ดร.กีรติ กล่าว่านโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาลส่งผลดีกับผู้โดยสารต่างประเทศ 2 ตลาดหลัก ได้แก่ ตลาดแรก นักท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาเฉลี่ยเป็นวันละ 28,100 คน จากปกติวันละ 13,200 คน เพิ่มขึ้น 113 % และอินเดียเฉลี่ยวันละ 6,200 คน จากปกติวันละ 5,100 คน เพิ่มขึ้น 22 %

ดร.กีรติ กล่าวตอนท้ายว่า AOT พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินโลก เชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศ และเชื่อมต่อการเดินทางแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ตั้งเป้าผลักดันท่าอากาศยานของไทยติดอันดับ 1 ใน 20 สนามบินดีที่สุดในโลก เร่งเพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารเติบโตเพิ่มขึ้น ช่วงปี 2567 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปิดใช้ทางวิ่งหรือรันเวย์ 3 รองรับเที่ยวบินจาก 68 เป็น 94 เที่ยว/ชั่วโมงโดย AOT ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการผู้โดยสารสมัยใหม่เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพบริการให้สะดวกรวดเร็ว ลดเวลารอคอยและแก้ปัญหาคอขวดช่วงชั่วโมงเร่งด่วนสามารถบรรเทาผู้โดยสารหนาแน่นได้ดี

สำหรับผลสรุปการดำเนินงานของ AOT ตลอด 6 เดือน ปีงบประมาณ 2567  (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) มีรายได้รวม 34,191.67 ล้านบาท เพิ่ม 71.31 รายได้การขายหรือให้บริการเพิ่มขึ้น 14,116.99 ล้านบาท คิดเป็น 71.21 % มาจากกิจการ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับการบินโดยตรง (Aero) 5,533.66 ล้านบาท ราว 55.88 % ส่วนที่ 2 กิจการเชิงพาณิชย์ไม่เกี่ยวกับการบินโดยตรง (Non-Aero) อีก 8,583.33 ล้านบาท หรือ 86.51 % เป็นผลมาจากภาพรวมจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มขึ้น

  มีค่าใช้จ่ายรวม 19,482.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,856.08 ล้านบาท คิดเป็น 24.68 % การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการลงทุนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1: SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ไตรมาส 2 ปี 2567 หรืองวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 AOT มีกำไรสุทธิ 5,784.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรก 1,221.56 ล้านบาท คิดเป็น 26.77 % มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 2,500.55 ล้านบาท คิดเป็น15.86 % และมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 854.87 ล้านบาท คิดเป็น 8.61 %

-เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : AOT ถกใหญ่ ACI เร่งใช้มาตรการสนามบิน ปลอดภัยทั่วเอเชีย