“ธรรมนัส” แจ้งความหมิ่นเพจดัง สร้างความเสื่อมเสีย ประมง-ปศุสัตว์

นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธรรมนัส” แจ้งความหมิ่นเพจดัง สร้างความเสื่อมเสีย กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ย้ำถ้ากล่าวหาโดยไม่มีหลักฐาน จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีในทุกกรณี

  • ขณะเดียวกันก็พร้อมให้การตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ
  • หากพบว่ามีการกระทำความผิด
  • สามารถส่งหลักฐานให้กับสำนักงานรัฐมนตรีได้โดยตรง

นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีเพจดังลงข้อความทำให้กรมปศุสัตว์และกรมประมงได้รับความเสียหาย โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง รักษาการอธิบดีกรมประมง ร่วมเป็นพยาน ณ สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง โดยในเบื้องต้นทางตำรวจได้รับแจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นที่เรียบร้อย

นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำว่าหากมีเพจหรือบุคคลใดกล่าวหาหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร โดยไม่มีหลักฐาน จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีในทุกกรณี ขณะเดียวกันก็พร้อมให้การตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐหากพบว่ามีการกระทำความผิด และสามารถส่งหลักฐานให้กับสำนักงานรัฐมนตรีได้โดยตรง

ด้านนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตั้งแต่ได้ดำเนินการปราบปรามสินค้าเถื่อนอย่างจริงจัง จนสามารถยกระดับเป็นคดีพิเศษ และร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงและยั่งยืน ซึ่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา) ได้เห็นความสำคัญ จึงได้กำกับและเร่งรัดให้เห็นผลเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากที่มีบุคคลที่ให้ร้ายหรือขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้มีข้าราชการของกรมปศุสัตว์ที่ตั้งใจปฏิบัติงานเสียขวัญและกำลังใจ ผมในฐานะผู้นำหน่วยงานและได้รับผลกระทบโดยตรง จึงต้องปกป้องตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา และในอนาคตหากมีการให้ร้ายป้ายสีเกินกว่าเหตุคงต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง รักษาการอธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันได้ยกระดับการตรวจสอบสินค้าประมงอย่างเข้มข้นตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 100% โดยในวันพรุ่งนี้ (30พ.ย.)จะ Kick off ปฏิบัติการพิเศษ “พญานาคราช” ป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตรผิดกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร