8 เดือน รัฐวิสาหกิจ เบิกงบลงทุน แสนล้านบาท

  • สคร.เผยรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุน8 เดือนปีงบ62 กว่า1แสนลบ.
  • หนุนเศรษฐกิจประเทศไทยช่วงรัฐบาลใหม่
  • พร้อมจับตารถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีนช้ากว่าแผน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) เปิดเผยว่า สคร. ติดตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจจำนวน45 แห่งอย่างใกล้ชิดและยังคงเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีและสานต่อการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยในช่วง8 เดือนของปีงบประมาณ(ต.ค.2561 – พ.ค. 2562) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี2562 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน105,346 ล้านบาทหรือคิดเป็น85% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมแบ่งเป็นผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณจำนวน60,742 ล้านบาทและรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจำนวน44,604 ล้านบาท

“แม้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจทั้ง45 แห่งณสิ้นเดือนพ.ค. 2562 จะได้เพียง85% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมแต่จากแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้ง45 แห่งในไตรมาส3 ของปี2562 คาดว่ารัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2561 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่”

นายชาญวิทย์นาคบุรีรองผู้อำนวยการสคร. กล่าวว่าสำหรับโครงการสำคัญที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนสูงสุด5 อันดับได้แก่1.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม- มีนบุรีและ2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต- สะพานใหม่- คูคตของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย3.งานก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาคแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่12 ปี‪2560 – 2564‬ ของการไฟฟ้านครหลวง4.แผนงานบำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพโครงข่ายเพื่อความมั่นคงของบริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) และ5.แผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง

ทั้งนี้ปัจจุบันยังมีโครงการสำคัญของรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนได้แก่โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย– จีนระยะที่1 และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม– ชุมพรของการรถไฟแห่งประเทศไทยแผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษัทปตท. จำกัด(มหาชน) เป็นต้น