3 ช่องรับคืนหลักประกันแล้ว

  • “ฐากร” เผย 3 ช่องรับหลักทรัพย์ค้ำประกันคืนแล้ว
  • จี้ให้มาเอาคืน จะได้เสริมสภาพคล่องทางการเงิน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า จากที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ยื่นเอกสาร เพื่อขอรับหลักทรัพย์ค้ำประกัน ค่าประมูลทีวีดิจิทัล งวดที่ 5 และ 6 คืน หลังจากที่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) หรือม.44 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ด้วยการยกเว้นค่าประมูลงวดที่5และ6ให้ ทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าประมูล เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ต้องจ่ายค่าประมูล ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล จะต้องมายื่นเอกสารเพื่อขอหลักประกันคืน ซึ่งขณะนี้มีผู้มายื่นและได้รับหลักทรัพย์ค้ำประกันคืนแล้ว 3 ราย คือ ช่องจีเอ็ม วัน วงเงิน 774.68 ล้านบาท ช่อง ,จีเอ็ม 25 วงเงิน 817.48 ล้านบาท และช่องอาร์เอส วงเงิน 806.78 ล้านบาท

“ส่วนช่องอื่นๆที่เหลือ ยังไม่ได้มายื่นเอกสารขอคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่อย่างใด แต่ถ้ามายื่นเอกสารแล้วครบถ้วน กสทช.ก็พร้อมคืนเร็วที่สุดภายใน 1 วัน ช้าสุดภายใน 1 อาทิตย์ อย่างไรก็ตามอยากให้ทีวีดิจิทัล รีบมารับหลักทรัพย์ค้ำประกันคืน เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่องทางการขององค์กร”

สำหรับช่องที่กสทช.พร้อมคืนหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ ช่อง7 วงเงิน 796.08 ล้านบาท ช่อง3 รวม 3 ช่องรวมวงเงิน 1,930.75 ล้านบาท ช่องทรูฟอร์ยู 828.18 ล้านบาท ช่องโมโน วงเงิน 800.76 ล้านบาท ช่องทีเอ็นเอ็น 469.09 ล้านบาท ช่องนิวทีวี 466.52 ล้านบาท ช่อง26 สปริง 778.96 ล้านบาท ช่องเนชั่น 478.50 ล้านบาท ช่อง
19 สปริงนิวส์ 469.94 ล้านบาท