3ค่ายมือถือมาครบ“กสทช.”ปิดจ็อบคลื่น 700

  

  • “ทรู-ดีแทค-เอไอเอส “จัดสรรคลื่น700
  • ลงตัว5จี ปัจจุบันใช้
  • กสทช.โล่งมีเงินจ่ายเยียวยาทีวีดิจิทัล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยผลการจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ ว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้ง 3 ราย คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด มารับสิทธิ์การใช้คลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ และรับสิทธิ์การผ่อนชำระคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ จากเดิม 4 งวด เป็น 10 งวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นไปตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)​

สำหรับวงเงินการจัดสรรคลื่น 700 ครั้งนี้ กสทช.จะได้เงินรวม 52,752 ล้านบาท โดยเงินส่วนนี้กสทช.จะนำมาเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลวงเงินรวม  36,000 ล้านบาท ประกอบด้วย การจ่ายชดเชยให้กับทีวีดิจิทัลที่คืนใบอนุญาตจำนวน 7 ราย ค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัล(Mux) ตลอดอายุใบอนุญาต ,ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงโครงข่ายทีวีดิจิทัลให้กับผู้รับใบอนุญาตโครงข่าย 5 ราย และค่าวัดอันดับความนิยม(เรตติ้ง)​  เป็นต้น ส่วนเงินที่เหลือ 16,752 ล้านบาท กสทช.จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 

นายฐากร กล่าวต่อว่า สำหรับคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์นั้น ค่ายมือถือสามารถนำไปใช้กับเทคโนโลยีใดก็ได้ เพราะไม่ได้ระบุว่าจะต้องใช้กับเทคโนโลยี 5 จี เนื่องจากขณะนี้อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานสากล  แต่หากในอนาคต จะนำมาใช้กับเทคโนโลยี 5 จี ก็สามารถทำได้ เมื่ออุปกรณ์นั้นไม่มีมาตรฐาน  ส่วนคลื่นความถี่ที่เหมาะสมจะนำมาใช้กับเทคโนโลยี 5 จีนั้น คือ คลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ ,คลื่น 26 กับ 28 กิ๊กกะเฮิรตซ์ และคลื่น 3.5 กิ๊กกะเฮิรตซ์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดประมูลได้ในปลายปี2563 หรือต้นปี2564 

ทั้งนี้การแบ่งช่วงคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์นั้น โดยทรู รับใบอนุญาตชุดที่ 1  ช่วงความถี่ 703-713 คู่กับ758-768 เมกะเฮิตรซ์ , ส่วนดีแทค  คว้าชุดที่ 2 ช่วงคลื่น 713-723คู่กับ768-778 เมกะเฮิรตซ์ ขณะที่เอไอเอส ได้ชุดที่  3 ช่วงคลื่น723-733  คู่กับ778-788 เมกะเฮิรตซ์  โดยทั้ง 3 รายเสนอราคาเดียวกันคือ  17,584 ล้านบาท แต่เลือกช่วงคลื่นไม่ซ้ำกัน ทำให้ไม่ต้องใช้วิธีจับสลากแต่อย่างใด 

สำหรับใบอนุญาตการใช้คลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ มีระยะเวลาการใช้งาน 15 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2563 -30 ก.ย.2577 โดย3ค่ายมือถือ จะต้องยืนยันการรับจัดสรรครั้งนี้ภายใน 15 วัน  และจะต้องเงินงวดแรก 1,758.40 ล้านบาทในวันที่ 1 ต.ค.2563.