22 สถาบันการเงินสู่ยุคดิจิทัล ออกหนังสือค้ำประกันบนบล็อกเชน

สถาบันการเงิน 22 แห่งสู่ยุคดิจิทัล ออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ 100% บนบล็อกเชน

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธปท. เปิดเผยว่า ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ เพื่อการพัฒนาภาคธุรกิจต่าง ๆ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและทำให้เกิดการพัฒนามากขึ้น ซึ่งในภาคการเงิน สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 22 แห่ง ได้ร่วมมือกันสร้างโครงข่ายหนังสือค้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ 100 % โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนผ่านบริษัท บีซีไอ ( ประเทศไทย) จำกัด ( BCI)  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่ธนาคารไทยและต่างประเทศร่วมใช้บล็อกเชนบนระบบเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาดการทำธุรกิจ และลดต้นทุนธุรกิจได้

22 สถาบันการเงินไทยและต่างประเทศ ร่วมลงนามแต่ตั้งงบริษัท บีซีไอ ( ประเทศไทย) จำกัด ( BCI)

ด้านนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย  กล่าวว่า บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นบริการแรกของบริษัท BCI ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนของ 6 ธนาคารพาณิชย์ไทย คาดจะเริ่มออกหนังสือค้ำประกันฉบับแรกได้ภายในไตรมาส 3 ปีนี้ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มการใช้งานหนังสือค้ำประกันทางอิเล็คทรอนิกส์บนบล็อกเชนเป็น 50% ของหนังสือค้ำประกันทั้งประเทศภายใน 3 ปี จากจำนวนหนังสือค้ำประกันผ่านระบบสถาบันการเงินไทยทั้งภาครัฐและเอกชน  500,000 ฉบับต่อปี มูลค่ากว่า 1.35 ล้านล้านบาท