“อุตตม” สั่ง “ธนารักษ์” จัดทำแผนผังพื้นที่ราชพัสดุแบบดิจิทัล

  • ใช้เป็นฐานข้อมูลติดตามการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์
  • ใครบุกรุกพื้นที่เร่งเปลี่ยนเป็นเช่าที่ให้ถูกต้อง
  • พร้อมพัฒนาที่ราชพัสดุขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมกรมธนารักษ์ ว่า ได้สั่งให้กรมธนารักษ์นำที่ราชพัสดุ ซึ่งมีอยู่ 12 ล้านไร่ มาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เป็นต้น เพื่อนำพื้นที่ราชพัสดุ มาสนับสนุนแหล่งทำมาหากินของชุมชน ยกระดับเป็นเส้นทางท่องเที่ยว เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า รวมถึงการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ทั้งนี้กรมธนารักษ์ต้องเร่งจัดทำแผนผังพื้นที่ราชพัสดุกลุ่มจังหวัด และรายภูมิภาค แบบดิจิทัลขึ้นมา เพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูล หรือ บิ๊กดาต้า ของกรมธนารักษ์ ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในระยะยาว โดยกรมธนารักษ์จะสามารถติดตามได้ว่ามีการใช้ที่ราชพัสดุตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากมีการบุกรุกหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ กรมธนารักษ์จะเข้าไปดูแลโดยเปลี่ยนพื้นที่เหล่านั้นให้มีการเช่าที่อย่างถูกต้อง  ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กรมธนารักษ์อีกทางหนึ่ง 

“กรณีส่วนราชการครอบครองพื้นที่แล้วมีการบุกรุก ได้ให้กรมธนารักษ์เข้าไปดู ว่าจะทำอย่างไรให้มีการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม เช่น ทำสัญญาเช่าให้เป็นเรื่องเป็นราวในอัตราที่เหมาะสม หรือให้ผู้บุกรุกยกที่คืนให้กรมธนารักษ์ เป็นต้น”