ส.ส.ตั้งวงถกพ.ร.ฎ.ค่าตอบแทนส.ส.ย้อนหลัง 2 เดือน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ประธานและรองประธานวุฒิสภา(ส.ว.) ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ.2555 แล้วได้ส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งวันนี้(9 ต.ค.) คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานกรรมาธิการฯ ได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 100 ที่บัญญัติให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส. ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันเลือกตั้งคือ 24 มีนาคม 2562 จากเดิมให้มีผลตั้งแต่วันที่ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่ ดังนั้น หากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะส่งผลให้ส.ส.ได้รับเงินเดือนย้อนหลังประมาณ 2 เดือน หากคำนวณคร่าว ๆ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่มีเงินค่าตอบแทนเดือนละ 125,590 บาท จะได้รับเงินค่าตอบแทนย้อนหลังเป็นจำนวน 251,180 บาท ขณะที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎร จะได้รับเงินค่าตอบแทนย้อนหลังเป็นจำนวน 231,480 บาท ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จะได้รับเงินค่าตอบแทนย้อนหลังเป็นจำนวน 231,480 บาท และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้รับเงินค่าตอบแทนย้อนหลังเป็นจำนวน 227,120 บาท

ขณะที่เงินค่าตอบแทนของสมาชิกวุฒิสภา จะย้อนหลัง 10 วัน นับตั้งแต่ที่มีการแต่งตั้งในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งประธานวุฒิสภา จะได้รับเงินค่าตอบแทนย้อนหลังเป็นจำนวน  39,973 บาท รองประธานวุฒิสภา  จะได้รับเงินค่าตอบแทนย้อนหลังเป็นจำนวน 38,580 บาท และสมาชิกวุฒิสภา จะได้รับเงินค่าตอบแทนย้อนหลังเป็นจำนวน 37,853 บาท