ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินพบ”พิพัฒน์” รัฐมนตรีท่องเที่ยวฯ รวยสุด 5พันล้าน

  • ป.ป.ช. 9 ต.ค.- ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน 6 รัฐมนตรี
  • “พิพัฒน์” รัฐมนตรีท่องเที่ยวฯ รวยสุด 5,000 ล้านบาท
  • ด้าน ”กนกวรรณ” เศรษฐีที่ดินปราจีนบุรี  

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบด้วยรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 6 ราย และกรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 10 ราย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 4 ราย และกรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย   และสมาชิกวุฒิสภา กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ราย

ในส่วนของรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 6 ราย  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน  1,336,390,792.49 บาท มีหนี้สิน 63,624,361.77 บาท  พบว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นโฉนดที่ดินที่จังหวัดปราจีนบุรี ถึง 283 แปลง จาก 295 แปลง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สิน 5,210,774,883.11 บาท  ไม่มีหนี้สิน  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 87,204,912.97 บาท  มีหนี้สิน 10,000,000 บาท 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  มีทรัพย์สิน 149,131,970.98 บาท ไม่มีหนี้สิน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 121,102,461.54 บาท มีหนี้สิน 38,593.49 บาท  และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 80,640,366.22 บาท  มีหนี้สิน 849,359.28 บาท 

กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 10 ราย  นายกฤษฎา บุญราช  พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,057,283.48 บาท มีหนี้สิน 3,485,234.76 บาท  น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร  พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  มีทรัพย์สิน 241,373,912.12 บาท ไม่มีหนี้สิน นายปิยะสกล สกลสัตยาทร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน108,708,134.05 บาท มีหนี้สิน 137,234.8 บาท  นายพิเชษฐ์  ดุรงคเวโรจน์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีทรัพย์สิน 84,987,424.96 บาท ไม่มีหนี้สิน   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  มีทรัพย์สิน  201,089,195.42 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร  พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   มีทรัพย์สิน 18,282,629.26 บาท ไม่มีหนี้สิน  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีทรัพย์สิน 37,915,715.82 บาท  ไม่มีหนี้สิน   นายศิริ จิระพงษ์พันธ์  พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 14,596,471.88 บาท มีหนี้สิน 1,233 บาท นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  มีทรัพย์สิน 404,790,943.99 บาท ไม่มีหนี้สิน   และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ   พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 27,549,628.10 บาท  มีหนี้สิน 1,124,336.25 บาท

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 4 ราย นายมารุต มัสยวานิช ส.ส.พรรคภูมิใจไทย มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 86,425,133.39 บาท มีหนี้สิน 5,952,498.64 บาท  นางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส.พรรคประชาภิวัฒน์  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 643,991,077.84 บาท มีหนี้สิน 30,937.80 บาท   นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค ส.ส.พรรคไทรักธรรม   มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 5,382,419.77 บาท มีหนี้สิน 100,216.09 บาท  และนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ  มีทรัพย์สิน 264,808,939.55 บาท ไม่มีหนี้สิน

และกรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. จำนวน 2 ราย  นายทรงศักดิ์ ทองศรี  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 51,473,301.26 บาท  มีหนี้สิน 62,249.89 บาท  และนายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค ส.ส.พรรคไทรักธรรม มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4,659,089.77 บาท  มีหนี้สิน 100,216.09 บาท  ทรัพย์สินลดลงหลังพ้นตำแหน่ง หายไป 723,330 บาท และสมาชิกวุฒิสภากรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ราย นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน  37,714,552.69 บาท มีหนี้สิน 2,956,671.65 บาท

สำหรับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวัน 16 กรกฎาคมนั้น มีรัฐมนตรีที่จะต้องยื่นบัญชีใหม่ 7 คน โดย 6 คน ป.ป.ช.ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแล้ว  เว้นนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เพิ่งยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานป.ป.ช.จะกำหนดวันเปิดเผยต่อไป

ส่วนที่เหลือเข้ามาตรา 105 วรรค 4  ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ที่กำหนดว่าหากพ้นจากตำแหน่งและเข้ารับตำแหน่งภายใน 1 เดือน ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. แต่มีรัฐมนตรี 22 คน ที่ยื่นเพื่อไว้เป็นหลักฐานต่อป.ป.ช.  แต่ป.ป.ช.ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นรัฐมนตรีคนใดบ้าง