เพื่อคุณภาพที่ดีของการเดินทางขนส่งเร่งตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะเพื่อประชาชน

ผลตรวจรถโดยสารสาธารณ-คนขับรถ12 วัน พบรถโดยสารผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพ จำนวน 7,632 คัน ส่วนรถที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพ กำชับให้แก้ไขปรับปรุง และนำรถมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้งภายใน 15 วัน

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม มอบนโยบายให้ยกระดับความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ โดยขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะภายใน 3 เดือนนั้น

จากการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 2 – 13 กันยายน 62 พบว่าผู้ประกอบการและพนักงานขับรถเริ่มทยอยเข้ารับการตรวจสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของรถโดยสารสาธารณะ นำรถเข้าตรวจสภาพแล้วจำนวน 8,865 คัน แบ่งเป็นรถตู้โดยสารประจำทาง จำนวน 1,503 คัน รถตู้โดยสารไม่ประจำทางจำนวน 3,021 คัน รถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,818 คัน รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 976 คัน และรถสองแถว จำนวน 547 คัน ในจำนวนนี้มีรถที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพ จำนวน 7,632 คัน

ส่วนรถที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพ จำนวน 1,233 คัน ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับระบบห้ามล้อ ค่าควันดำเกินมาตรฐาน รวมถึงพบการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ หรือส่วนควบของรถก่อนได้รับอนุญาต โดยกำชับให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถนำรถกลับไปแก้ไขและนำรถมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้งภายใน 15 วัน ส่วนพนักงานขับรถดำเนินการตรวจสอบแล้ว 13,089 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบในครั้งแรกจำนวน 7 คน โดยได้ให้คำแนะนำการเตรียมตัวและให้กลับมาเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่

นายพีระพล กล่าวต่อไปว่า ขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะทั้งประเภทการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางเพื่อขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยสามารถดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทั่วประเทศ ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการนำรถเข้าตรวจสภาพเพียงอย่างเดียว สามารถนำรถเข้าตรวจได้ที่สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (จันทร์ – อาทิตย์)

โดยสำนักงานขนส่งทุกแห่งจะดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง ประกอบด้วย การตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ การตรวจพินิจจากเจ้าหน้าที่ขนส่ง และการใช้เครื่องมือในการตรวจตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องทดสอบห้ามล้อ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า เครื่องทดสอบควันดำ เครื่องทดสอบระบบเสียง เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ และเครื่องวัดก๊าซรั่ว ด้านการตรวจสอบสมรรถนะร่างกายของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ทดสอบตาบอดสี ทดสอบปฏิกิริยา ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบสายตาทางลึก และความพร้อมเพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ