“สุรพงษ์”จ่อตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาค่าโดยสารแท็กซี่

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อให้ระบบการขนส่งสาธารณะ เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนจึงได้สั่งการให้ ขนส่งทางบกไปประสานกับส่วนงานในท้องถิ่น เพื่อให้มีความเข้าใจในการเข้ามาใช้บริการ โดยเฉพาะการเสียภาษีรถประจำปีออนไลน์ จึงได้สั่งการให้ ขนส่งทางบก ไปหาวิธีเพื่อให้ประชาชนมาเสียภาษีทางออนไลน์เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันสัดส่วนการเสียภาษีทางออนไลน์เพียง 37%

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นทางยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถให้มีคุณภาพ และประชาชนได้รับความสะดวก รวมถึงปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ประชาชน มาทำใบอนุอนุญาติขับขี่รถเพิ่มขึ้น เนื่องจากพบว่าในปัจจจุบันรถทุกประเภทที่มีการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางกว่า 40 ล้านคัน ขณะที่ผู้ที่มาทำใบอนุญาติขับขี่มีเพียง 33 ล้านคนเท่านั้น ดังนั้นจึงให้ ขบ. ไปหาวิถีที่จะจูงใจให้ประชาชนมาทำใบอนุญาติขับขี่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สัดส่วนของตัวเลขใบอนุญาติขับขี่ ใกล้เคียงกับจำนวนการเข้ามาจดทะเบียนรถ ทั้งนี้มั่นใจว่าหากประชาชนมีความรู้การใช้รถและถนนจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้

นายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องการปรับขึ้นค่าโดยสารของกลุ่มแท็กซี่ และรถจักยานยนต์ (จยย.) รับจ้าง ที่ผ่านมา กลุ่มแท็กซี่มองว่าค่าโดยสารของแท็กซี่สาธารณะมีราคาถูก ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ อย่างบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีราคาที่สูงแต่กลับมีผู้ใช้บริการมากกว่า สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเลือกใช้รถสาธารณะที่ให้ความสำคัญเรื่องบริการมากกว่าเรื่องราคา ดังนั้น ขบ. ต้องใช้องค์ความรู้ที่มีในการปรับสัดส่วนทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงบริหารจัดการให้สามารถดำเนินการร่วมกันได้
อย่างไรก็ตามจากปัญหาดังกล่าว ตนได้สั่งการให้ ขบ. จัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดทันที รวมทั้งหารือร่วมกันทุกภาคส่วน โดยให้ภาครัฐดูแลรับผิดชอบผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถบริหารจัดการแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีในราคาถูกที่สุด สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ ทั้งนี้ ยืนยันว่า การจัดทำแอปพลิเคชั่นที่เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ กระทรวงฯ จะเดินหน้าต่อ ที่ผ่านมาการที่กลุ่มม็อบเข้าไปร้องเรื่องที่กระทรวงคมนาคม ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไร มองว่าควรลงพื้นที่ร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อให้ข้อมูลมีความครอบคลุมทุกมิติ