ดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการห้างค้าปลีกไตรมาส 3 วูบ!! เชื่อไตรมาส 4 พลิกกลับดีขึ้น ดันจีดีพีปีนี้โต 2.8%

  • หอการค้าไทยเผยดัชนีความเชื่อมั่น Modern Trade ไตรมาส 3 
  • ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ไตรมาส อยู่ที่ 51.0 
  • เชื่อไตรมาส 4 ปีนี้ จะปรับตัวดีขึ้น ดันจีดีพีทั้งปีโต 2.8% ได้ 

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade (กลุ่มห้างค้าปลีก) ไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่า จากกลุ่มผู้ประกอบการ 92 ตัวอย่าง มีความกังวลต่อสถานการณ์ภัยธรรมชาติ การส่งสัญญาณการส่งออกที่หดตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความขัดแย้งของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะการประท้วงในฮ่องกง และการท่องเที่ยวชะลอตัวตามฤดูกาล

รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น การบริโภคไม่ขยายตัวส่งผลทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ Modern Trade ไตรมาส 3 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 51.0 ซึ่งเป็นดัชนีต่ำสุดในรอบ 5 ไตรมาส แต่ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 51.4 และเชื่อว่ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ทางศูนย์พยากรณ์ฯ มองว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส 3 ไปแล้ว และจะปรับตัวขึ้นในช่วงไตรมาส 4 จึงมองว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัว 3.1% และตลอดปีนี้เศรษฐกิจจะขยายตัว  2.8% สอดคล้องกับการประเมินของที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร.

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล คือ การลดข้อจำกัดในการใช้บริการมาตรการชิมช้อปใช้ เช่น การเพิ่มร้านค้ารายย่อยให้ครอบคลุมและเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มแอปเป๋าตังทุกแคชเชียร์ นอกจากนี้ ยังอยากให้รัฐบาลเพิ่มการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระจายให้กับทุก Modern Trade แบบเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อของภาคครัวเรือน

ส่วนกรณีการถูกตัดสิทธิ์จีเอสพีของสหรัฐกว่า 573 รายการ หรือคิดเป็นยอดเงิน 50-60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือว่ากระทบส่งออกไทยเล็กน้อย แต่เชื่อว่าผู้ประกอบการไทยในกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถปรับตัว และหาตลาดใหม่ทดแทนได้ ดังนั้นจึงมั่นใจว่าไม่น่ากระทบยอดการส่งออกโดยรวมของไทยอย่างแน่นอน