ไฟเขียว 2 พันล้านบาทช่วยผู้เลี้ยงหมู-ไก่ไข่รายย่อย

.ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ 3% ระยะเวลา 6 เดือน
.เลี้ยงไก่ไข่ไม่เกิน 1 แสนตัวและหมูไม่เกิน 5 พันตัว
.หวังช่วยเสริมสภาพคล่อง รับมือต้นทุนพุ่ง ภัยแล้ง

นายอุดม ศรีมสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) ได้เห็นชอบให้กรมการค้าภายใน ดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสุกร ปี 66 ในการช่วยภาระค่าดอกเบี้ยจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารของรัฐ มาใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่และสุกร ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสุกร รายย่อย-เล็ก-กลาง ที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ไม่เกิน 100,000 ตัว และสุกรไม่เกิน 5,000 ตัว ในอัตราชดเชยดอกเบี้ย ไม่เกิน 3% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน วงเงินกู้รวม 2,000 ล้านบาท


สำหรับโครงการดังกล่าว จะช่วยเสริมสภาพคล่อง บรรเทาภาระต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และไก่ไข่ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะต้นทุนการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดเอลนีโญ โรคระบาดในสัตว์ ให้เกษตรกรมีทุนหมุนเวียน มีสายป่านต่อเนื่องในการเลี้ยงสัตว์


“ คาดว่าจะมาตรการดังกล่าว จะช่วยป้อนผลผลิตเข้าสู่ตลาด สร้างสมดุลด้านปริมาณและราคาให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่และเนื้อสุกรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยกรมฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ จะเร่งออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ”


ด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมได้ร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัด ณ ศาลากลางจังหวัด โดยได้ทยอยเปิดจุดจำหน่ายแล้วใน 20 จังหวัด กว่า 50 จุด โดยได้นำไข่ไก่เบอร์ 3 ไปจำหน่ายถาด (30 ฟอง) ละ 105-120 บาท เฉลี่ยฟองละ 3.50-4.00 บาท เพื่อเพิ่มทางเลือกการซื้อไข่ไก่ราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชน ช่วยลดภาระค่าครองชีพ โดยเน้นในจังหวัดที่อยู่ไกลแหล่งผลิตไข่ไก่ สำหรับ 20 จังหวัดที่กรมได้ดำเนินการแล้ว ได้แก่ นครสวรรค์ ตรัง พังงา นราธิวาส สตูล ลำปาง นครราชสีมา ภูเก็ต มุกดาหาร พิจิตร สุราษฎร์ธานี นนทบุรี เลย ปราจีนบุรี สุรินทร์ กำแพงเพชร นครปฐม นครพนม นครนายก และปทุมธานี
ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรมได้จัดรถโมบายธงฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปขายถึงชุมชนต่างๆ 100 จุดหมุนเวียนกันไป ซึ่งนอกจากไข่ไก่ราคาถูกแล้ว ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นอื่น ๆ ที่นำมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดด้วย เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช เป็นต้น