“ไพศาล พืชมงคล” ชม “ศักดิ์สยาม” รักษาประโยชน์ชาติสู้ค่าโง่โฮปเวลล์

นายไพศาล พืชมงคล ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว “Paisal Puechmongkol”โดยเขียนชื่นชมการทำงานของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในความพยายามแก้ไขปัญหา ค่าโง่ในโครงการโฮปเวลล์

โดยระบุข้อความตามโพสต์ว่า “นี่ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติของพรรคภูมิใจไทย ในขณะที่คนบางพวกพยายามจะจ่ายค่าโง่อย่างสุดลิ่มทิ่มประตู”


ทั้งนี้นายไพศาล ได้มีการแชร์เนื้อหาของสำนักข่าวออนไลน์ https://thaipublica.org/ ที่ให้รายละเอียดการรถไฟยื่นหนังสือพร้อมหลักฐานใหม่ ให้ 4 หน่วยงาน เสนอ ครม. งดจ่ายค่าโง่ สู้คดีโฮปเวลล์ ? หลังจากศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้จ่ายค่าเสียหายให้บริษัท โฮปเวลล์

โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดต่อทนายความให้มาช่วยตรวจสอบ และล่าสุดมีการทำหนังสือไปถึง 4 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย กระทรวงการคลัง, สำนักงบประมาณ, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และกรมบัญชีกลาง โดยขอให้ควบคุมดูแลการใช้จ่ายของเงินแผ่นดิน และ หน่วยงานภาครัฐ ในคดีโฮปเวลล์

เนื่องจากพบหลักฐานใหม่ว่า การทำสัญญาส่อว่าจะเป็นโมฆะตั้งแต่แรก เพราะการจดทะเบียนบริษัทเป็นบุคคลต่างด้าว ถือหุ้นเดิน 50 % ขัดกับกฎหมายห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทย หรือ ปว.281 สัญญาจึงเป็นโมฆะตั้งแต่แรก จึงไม่สามารถเรียกร้องค่าปรับ ค่าเสียหายได้