“ไพรินทร์”มอบของขวัญประชาชน เปิดเดินรถไฟฟ้าสีน้ำเงินครบทั้งสาย 1 มกรา63นี้

  • คมนาคมเช็คความพร้อม!เปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
  • “ รมช. คมนาคม มั่นใจ เปิดทดลองเดินรถ ครบลูป (หัวลำโพง-บางแค ,บางซื่อ-ท่าพระ 48 กม. ) 1 ม.ค.63
  • รฟม. มั่นใจ ผู้โดยสารทะลุกว่า 800,000 คนต่อวัน ภายในครึ่งปี

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจความพร้อมในการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงเตาปูน – ท่าพระ ที่ สถานีสนามไชย ว่า ขณะนี้ได้กำหนดที่จะเปิดทดสอบและเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวันที่ 12 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ส่วนต่อขยายไปถึงสถานีหลักสองจะเปิดทดสอบและให้ประชาชนใช้บริการฟรี ก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 62

ส่วนการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายอีกด้านหนึ่งจากสถานีบางซื่อถึงท่าพระ ซึ่งก็จะทำให้การเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครบ ลูป (วงกลม) โดยทั้ง รฟม. และ BEM ยืนยันว่าส่วนต่อขยายด้านนี้ จะสามารถเปิดเดินรถทดสอบให้ประชาชนใช้บริการฟรีได้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม 2563

ด้านนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เมื่อเปิดให้บริการครบลูป รฟม. มันใจว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนี้ที่สายสีน้ำเงินมีผู้โดยสาร มั่นใจว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนี้ที่สายสีน้ำเงินมี ผู้โดยสาร วันละประมาณ 350,000 คน จะสามารถเพิ่มขึ้นเป็นวันละกว่า 800,000 คนได้ภายในเวลาครึ่งปีหรือ 6 เดือน หลังเปิดให้บริการครบลูป

ส่วนความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายฯ ว่า ปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างเร่งการดำเนินงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้า (M&E Work) ซึ่งมีความคืบหน้าไปกว่า80.63 %โดยแบ่งเป็นความคืบหน้างานระบบรถไฟฟ้าช่วงหัวลำโพง – บางแค 89.73% และช่วงเตาปูน – ท่าพระ 68.69 %(ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562)

สำหรับความคืบหน้าในการจัดหาขบวนรถไฟฟ้านั้น บริษัทผู้ผลิตได้ขนส่งรถไฟฟ้าขบวนใหม่มาถึงยังประเทศไทยภายในสัปดาห์นี้จะมีจำนวน 4 ขบวน (3 ตู้ต่อขบวน) และจะทยอยส่งมอบอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกรกฎาคม 2562 จะมีขบวนรถไฟฟ้ามาเพิ่มเป็น 10 ขบวน ในเดือนกันยายน 2562 จะมีขบวนรถไฟฟ้ามาเพิ่มเป็น 16 ขบวน และในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะมีขบวนรถไฟฟ้ามาเพิ่มจนครบทั้งหมด 35 ขบวน

ทั้งนี้ เมื่อขบวนรถไฟฟ้ามาถึงประเทศไทยแล้ว จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบการใช้งาน ก่อนเริ่มทำการทดสอบระบบรวมหรือที่เรียกว่า System Integration Test (SIT) ในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 จากนั้นจะเริ่มการทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Running) ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าร่วมการทดสอบดังกล่าวด้วยในเดือนกรกฎาคม 2562เป็นต้นไป เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการช่วงหัวลำโพง – บางแค ในเชิงพาณิชย์ภายในเดือนกันยายน 2562 ในด้านการเตรียมความพร้อม

สำหรับการเปิดให้บริการช่วงเตาปูน – ท่าพระ นั้น คาดว่าจะเริ่มทำการทดสอบระบบรวมประมาณเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562 และเริ่มการทดสอบการเดินรถเสมือนจริง ในเดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนมีนาคม 2563

นอกจากนั้นในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงเตาปูน –ท่าพระ ใช้ระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Rail Transit System) ที่มีความจุสูง มีระยะทางรวมประมาณ 27 กิโลเมตร โดยโครงการฯ มีแนวเส้นทางต่อขยายจากรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง –บางซื่อ) ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ออกไป 2 ทิศทาง ได้แก่ ช่วงหัวลำโพง – บางแค ระยะทาง 16 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดินจำนวน 4 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับจำนวน 7 สถานี และช่วงเตาปูน – ท่าพระ ระยะทาง 11 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับทั้งหมด จำนวน 8 สถานี ซึ่งจะทำให้แนวเส้นทางของรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินมีลักษณะเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ หรือ Circle Line ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน และเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินยังมีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ได้แก่ รถไฟ รถไฟฟ้า รถโดยสาร และเรือโดยสาร เพื่อช่วยลดความแออัดของการจราจรบนถนนสายสำคัญๆ ในเขตเมืองได้เป็นอย่างดี