“ไปรษณีย์ไทย” รับส่งหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลทั่วประเทศฟรี!!

  • ชวนภาครัฐ-เอกชน-คนไทยส่งความห่วงใยสู้ภัย COVID-19” 
  • ไม่คิดค่าบริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม  – 30 เมษายน 2563

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)  กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานขนส่งของชาติ ตระหนักถึงความสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงได้นำศักยภาพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการส่ง ได้ร่วม “ส่งความห่วงใย ส่งให้   สู้ภัย COVID-19” รับขนส่งหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากภาครัฐ เอกชน และประชาชน   ที่ต้องการส่งให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งสามารถส่งได้ตั้งแต่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563  ดังนี้

“หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่ต้องการส่งหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถบรรจุสิ่งของลงกล่อง โดยไม่จำกัดจำนวน พร้อมจ่าหน้าถึงโรงพยาบาลที่ต้องการฝากส่ง    ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS)  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่ต้องการฝากส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถแจ้งความประสงค์กับไปรษณีย์ไทยเพื่อประสานงานในการขนส่ง ที่หมายเลข      0-2831-3598”

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสิ่งของที่ฝากส่งจะต้องไม่ใช่สิ่งของต้องห้ามในการขนส่งและไม่มีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์  หากประชาชนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ – เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th  – Facebook Page บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  – ทวิตเตอร์ @Thailand_Post  – ไลน์ออฟฟิเชียล Thailand Post