“ไปรษณีย์ไทย” ปิดทำการศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิชั่วคราว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด 11 คน

  • กักตัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 54 คน เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน 
  • พร้อมแจ้งสิ่งของฝากส่งปลายทางต่างประเทศอาจมีความล่าช้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีความรุนแรง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีมาตรการเชิงรุกในการตรวจหาเชื้อดังกล่าวสำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง โดยล่าสุดพบว่าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จึงได้สั่งการให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ไทย 11 คน ติดเชื้อ และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา และกักตัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 54 คน เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน 

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ไปรษณีย์ สุวรรณภูมิจึงปิดทำการจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสถานที่ทุกจุดอย่างละเอียด รวมถึงรถยนต์ขนส่ง เครื่องคัดแยก และพัสดุทุกชิ้นเพื่อความปลอดภัย ทำให้ต้องระงับ การให้บริการ EMS World (ยกเว้นการส่งเอกสาร) ePACKET บริการพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางอากาศ บริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศทางอากาศ เป็นการชั่วคราว แต่สำหรับบริการคูเรียร์โพสต์ โลจิสโพสต์เวิร์ล และส่งเอกสารด้วยบริการ EMS World สามารถดำเนินการ ณ สถานที่ทำงานชั่วคราวได้ตามปกติ โดยศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ชุดใหม่มาปฏิบัติงานแทน 

สำหรับบริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศทางภาคพื้น (เรือ) และบริการพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางภาคพื้น (เรือ) ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดบริการของศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ และยังสามารถให้บริการ ได้ตามปกติ 

ทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยขออภัยสำหรับความไม่สะดวกในการระงับ และการฝากส่งสิ่งของระหว่างประเทศ ที่รับฝากไว้แล้วอาจเกิดความล่าช้า และไปรษณีย์ยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 และมุ่งปฏิบัติงานภายใต้มาตรการควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในส่วนผู้ปฏิบัติงานที่ถือเป็นหัวใจสำคัญ โดยได้กำชับให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกกิจกรรม และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สาธารณะที่มีความแออัด เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ COVID-19

#Thejournalistclub #ไปรษณีย์ไทย #โควิด19