ไปรษณีย์ยกระดับบริการขนส่งทางออกอากาศ เพื่อความปลอดภัย

ไปรษณีย์ยกระดับบริการขนส่งทางออกอากาศ  เพื่อความปลอดภัย 

และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ “ไอเคโอ” โดยเคร่งครัด

รับใบรับรอง เป็นการไปรษณีย์ควบคุม กับกพท. 

          นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)  เปิดเผยว่า   ไปรษณีย์ไทย ได้ขอใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุม ณ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นศูนย์ไปรษณีย์แห่งเดียวที่ให้บริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศไปยังปลายทางต่างประเทศ  จึงถือเป็นการไปรษณีย์ควบคุมแห่งแรก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไปรษณียภัณฑ์สำหรับขนส่งบนอากาศยาน มีความมั่นคง ปลอดภัย ปราศจากวัตถุระเบิดและวัตถุที่เป็นอันตรายอื่นๆ 

ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องการอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบินและได้รับอนุญาต พร้อมทั้งมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องผ่านการตรวจค้นร่างกายด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ และห้ามนำสิ่งของที่ติดตัวมาทุกชนิดเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน และการควบคุมการเข้าออกอาคารสถานที่ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อระบุตัวตน

           สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านอาคารและสถานที่นั้น ได้ติดตั้งรั้วตาข่ายโดยรอบบริเวณท่าขนถ่าย ติดตั้งกล้องซีซีทีวี  ที่มีความคมชัดระดับเอชดี กว่า 36 ตัว ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง และ มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านไปรษณียภัณฑ์ เช่น การเก็บบันทึกข้อมูลผู้ฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

อีกทั้งยังใช้สายรัดพลาสติกที่มีหมายเลขกำกับ รัดประตูห้องบรรทุกของรถขนส่งไปรษณีย์จากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางจนถึง ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ เพื่อป้องกันความไม่ปลอดภัยระหว่างเส้นทางขนส่ง และการเอ็กซเรย์ไปรษณียภัณฑ์ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แบบสองมิติ จำนวน 3 รอบ เพื่อตรวจสอบวัตถุอันตราย และสร้างความมั่นใจแก่สายการบินที่ทำหน้าที่ขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศว่า ไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้น ที่ส่งผ่านกาารไปรษณีย์ควบคุม จะปลอดภัยและปราศจากวัตถุอันตรายหรือสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางอากาศ 100% ซึ่งการได้รับรองการไปรษณีย์ควบคุมดังกล่าว จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยแก่สายการบิน และยกระดับการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศให้มีความรวดเร็วมากขึ้น ­                     

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)   กล่าวว่า การขนส่งพัสดุทางอากาศนั้น ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสายการบิน  หากไม่ผ่านมาตรฐานการส่ง สายการบิน ก็คงไม่รับขนส่งพัสดุให้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามาตรฐานของICAOดังนั้นผู้ที่ต้องการส่งพัสดุทางอากาศ ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด