ไทย-ออสเตรเลียร่วมผลักดันกรอบความร่วมมือ RCEP

  • ใช้เป็นกลไกบรรเทาผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน
  • กระชับความร่วมมือการทหาร

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562) เวลา 9.00 น. ณ ห้อง NARA-NO-MA 1 โรงแรมฮิลตัน โอซากา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับนายสกอตต์ มอร์ริสัน (The Honourable Scott Morrison) นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย ก่อนการเดินทางไปร่วมการประชุมผู้นำ G20 พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญของการสนทนา ดังนี้

ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความยินดีที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมยืนยันที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี และยินดีที่มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำคำเชิญนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเยือนไทยในโอกาสที่สะดวก ซึ่งจะเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียครั้งแรกในรอบ 21 ปี ไทยและออสเตรเลียยินดีที่ตลอด 14 ปี ที่ผ่านมา ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ประสบความสำเร็จด้วยดี ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึง 3.5 เท่า

ทั้งนี้ ไทยและออสเตรเลียต่างกังวลต่อประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเห็นว่ากรอบความร่วมมือ RCEP จะเป็นกลไลที่ช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ จึงต้องเร่งผลักดันให้แล้วเสร็จ โดยออสเตรเลียยินดีช่วยขับเคลื่อนการเจรจาด้วย

ในฐานะประธานอาเซียน ไทยพร้อมร่วมมือกับ G20 โดยออสเตรเลียสามารถร่วมมือกับไทย ในฐานะสมาชิก G20 และประเทศคู่เจรจาที่สำคัญของอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 กรอบอย่างเป็นรูปธรรม โดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าจะสามารถต่อยอดสิ่งที่หารือในเวที G20 ให้มีความเป็นรูปธรรมได้ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในปลายปีนี้

นายกรัฐมนตรียินดีที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือด้านการทหารมายาวนาน โดยไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับออสเตรเลียอย่างรอบด้าน อาทิ ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย การเฝ้าระวังลัทธิสุดโต่งหัวรุนแรง การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบค้ายาเสพติด และการค้ามนุษย์
ไทยยินดีที่ออสเตรเลียตอบรับเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา พร้อมหวังว่า ออสเตรเลียจะพิจารณาสนับสนุนโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บท ACMECS ในสาขาที่ออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญ

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ผ่านมาว่าประสบความสำเร็จด้วยดี โดยเฉพาะในการส่งเสริมยุทธศาสตร์ความยั่งยืนในทุกมิติ การสร้างหุ้นส่วนที่เป็นรูปธรรมกับภูมิภาคและประชาคมโลก อาเซียนมีการรับรองมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก โดยเน้นความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และเป็นรูปธรรม ซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ยินดีพิจารณากิจกรรมที่สามารถร่วมมือกันได้ และอาจนำเสนอในที่ประชุมอาเซียนปลายปีนี้