ไทยเตรียมส่งออกข้าวพื้นนิ่มพันธุ์ใหม่ “กข.79”

  • หวังชิงตลาดข้าวหอมพวงเวียดนาม
  • พร้อมวางแผนป้องกันปลอมปนหอมมะลิ
  • จำกัดพื้นที่ไม่ปลูกภาคเหนือ-อีสาน

พาณิชย์ เผย กรมการข้าวพัฒนาพันธุ์ข้าวกข.79 พันธุ์ข้าวพื้นนิ่มสำเร็จ ยันสู้ข้าวหอมพวงของเวียดนามได้แน่ในตลาดโลกได้แน่ คาดเก็บเกี่ยวได้ต.ค.นี้ ผู้ส่งออกจองซื้อหมดแล้ว เตรียมส่งออกไปจีน ฮ่องกง สิงคโปร์  พร้อมวางแผนป้องกันไม่ให้นำมาปลอมปนข้าวหอมมะลิ

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมการข้าวได้พัฒนาข้าวเจ้าสายพันธุ์ใหม่คือ ข้าวกค.79 ซึ่งเป็นข้าวพื้นนิ่ม เพื่อนำมาทำตลาดต่างประเทศแข่งขันกับข้าวพื้นนิ่มของประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม ที่ปัจจุบันข้าวพื้นนิ่มของเวียดนาม เช่น ข้าวหอมพวงเวียดนาม ได้รับความนิยมในต่างประเทศมากขึ้น เพราะราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิของไทยมาก และอาจมาแย่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยในอนาคตได้ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการแก้ปัญหากรณีที่ปัจจุบัน ชาวนาไทยในหลายพื้นที่นำข้าวหอมพวงของเวียดนามเข้ามาเพาะปลูกมากขึ้น ซึ่งเกรงว่า หากมีการเพาะปลูกอย่างกว้างขวาง จะมาแย่งตลาดข้าวไทย ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดส่งออกได้

”ขณะนี้ ข้าวกข.79 อยู่ในระยะทดลองตลาด โดยกรมการข้าวเพิ่งส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกเมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ในพื้นที่ประมาณเกือบ 9,000 ไร่ ใน 7 จังหวัด เช่น พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สงขลา นครศรีธรรมราช เป็นต้น จะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนต.ค.นี้ ขณะนี้มีผู้จองซื้อหมดแล้ว และจะนำไปส่งออกหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ สำหรับราคาขายข้าวเปลือกกข.79 ตันละ 8,000-8,500 บาท สูงกว่าข้าวเจ้าทั่วไปตันละประมาณ 500บาท หวังว่า ตลาดต่างประเทศจะนิยมข้าวชนิดนี้ของไทยมากขึ้น”

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โรงสีมีความกังวลว่า อาจมีการนำเอาข้าวเปลือกกข.79 มาปลอมปนกับข้าวเปลือกหอมมะลิแล้วมาขายให้กับโรงสี ซึ่งจะทำให้โรงสีขาดทุนได้ ดังนั้น กรมการข้าวจึงได้กำหนดแผนในการแก้ปัญหาไว้แล้ว โดยจะจำกัดพื้นที่เพาะปลูก เฉพาะในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง จะไม่ให้เพาะปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และภาคอีสาน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญ รวมถึงจะมีการลงทะเบียนชาวนาผู้ปลูกข้าวกข.79 รวมถึงโรงสี และผู้ประกอบการค้าข้าวที่จะซื้อพันธุ์นี้ไปจำหน่ายด้วย เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการปลอมปน หรือนำพันธุ์อื่นมาปลูกมาพื้นที่จนทำให้เกิดการกลายพันธุ์