ไทยพาณิชย์ปรับจีดีพีเหลือ3.1%

  • แบงก์ไทยพาณิชย์หั่นจีดีพีปีนี้เหลือ3.1%
  • สงครามการค้าฉุดส่งออกติดลบ
  • มั่นใจหากเศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่า3%กนง.ลดดอกเบี้ยแน่นอน

นายยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ(อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) กล่าวว่าอีไอซีปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2562 เหลือขยายตัว3.1% จากประมาณการเดิมที่3.3% มีสาเหตุหลักจากภาคการส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นสำคัญโดยในช่วง5 เดือนแรกส่งออกได้ติดลบ5 % จึงมีการปรับลดประมาณการอัตราขยายตัวของมูลค่าส่งออกเป็นหดตัวติดลบ1.6% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวที่0.6% รวมทั้งได้ปรับลดคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวเหลือ40.1 ล้านคนหรือคิดเป็นการขยายตัวที่4.8% และลดประมาณการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของนักท่องเที่ยวตามการชะลอของเศรษฐกิจในหลายประเทศและการแข็งค่าของเงินบาท

ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศได้ชะลอลงตามอุปสงค์ด้านต่างประเทศเช่นกันการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวตามการหดตัวของภาคส่งออกการชะลอตัวของโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่จากมาตรการแอลทีวีและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังกังวลต่อประสิทธิภาพในการผลักดันและประสานนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลผสมใหม่ทางด้านการลงทุนภาครัฐ  ดังนั้นคาดว่าการลงทุนด้านการก่อสร้างยังสามารถขยายตัวต่อเนื่องที่ประมาณ7.0% แต่จะถูกฉุดด้วยการลงทุนด้านเครื่องมือเครื่องจักรที่ไตรมาสแรกหดติดลบ11.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการจัดทำงบประมาณปี2563 ที่มีแนวโน้มล่าช้าออกไปประมาณ3 เดือนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและโครงการใหม่สำหรับการบริโภคภาคเอกชนแม้จะได้รับแรงสนับสนุนจากการจ้างงานที่ขยายตัวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นแล้วในไตรมาสที่2 และเพิ่มเติมหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แต่มีแนวโน้มชะลอตัวจากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่3.9% ตามการชะลอตัวของการใช้จ่ายสินค้าคงทนโดยเฉพาะการซื้อรถยนต์ที่ขยายตัวสูงในช่วงก่อนหน้าภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงรวมทั้งมีความเสี่ยงที่การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่หดตัวต่อเนื่อง 

นายยรรยงกล่าวอีกว่าด้านนโยบายการเงินคาดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะคงที่อยู่ที่1.75% ในปี2562 แต่มีโอกาสที่กนง. จะลดดอกเบี้ยลง0.25% หากเศรษฐกิจชะลอตัวมากกว่าที่คาดความพยายามของกนง. ในการทยอยปรับดอกเบี้ยขึ้นให้กลับไปสู่จุดดุลยภาพ(policy normalization) และเพื่อสะสมความสามารถในการดำเนินนโยบาย(policy room) คงต้องชะลอตัวออกไปตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัวกว่าคาดและมีความเสี่ยงด้านต่ำมากขึ้นรวมทั้งอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าขอบล่างของเป้าหมายนโยบายการเงิน 

“หากเศรษฐกิจไทยปี2562 ชะลอลงมากกว่าที่คาดและขยายตัวต่ำกว่า3% กนง. มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง0.25% ในช่วงปลายปีนี้เพื่อเพิ่มแรงกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนค่าเงินบาทในช่วงครึ่งปีหลังจะเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง30-31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ”