ใครจะซื้อบ้านได้เฮ!“ธอส.”จัดแพ็กเกจสินเชื่อให้เลือกพรึ่บ

  • ธอส.อัดงบ 2.5 หมื่นล้านช่วยคนอยากมีบ้าน
  • โหมแพ็กเกจสินเชื่อใหม่ 4 โครงการ
  • ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 3 ปีแรกคงที่ 2.79% ต่อปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ได้จัดทำแพ็กเกจผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และบริษัทเอกชน ภายใต้กรอบวงเงินรวม 25,500 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ในปี 2562 ซึ่งธนาคารกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 203,000 ล้านบาท

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีบ้านเป็นของตนเองด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงในสถาบันครอบครัว และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ฉัตรชัย ศิริไล

สำหรับแพ็กเกจสินเชื่อสานพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน ประกอบด้วย 1.สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชนกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ 3.30% สำหรับผู้กู้ที่ยังเป็น หรือ เคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของ ธอส. รวมถึงผู้ที่ได้รับการแนะนำจากญาติพี่น้องที่เป็น หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของ ธอส. ที่ยื่นกู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รับอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ 3.15% ต่อปี

2.ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “บ้าน Happy Life”กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไปและลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝากที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 คงที่ 2.95% ต่อปี ปีที่ 2-3 เท่ากับ MRR-3.80% ต่อปี  และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี

3.โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562 กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐและอื่น ๆ ธนาคาร ซึ่งกำหนด อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ MRR-3.76% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.00% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.50% ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี ยกเว้นกรณีกู้ชำระหนี้หรือซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.75% ต่อปี) โดยกำหนดยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2562

และ 4.สินเชื่อปลูกสร้างบ้าน ภายใต้บริษัทรับสร้างบ้าน (สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสมาคมไทยรับสร้างบ้าน)กรอบวงเงิน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR- 2.79% ต่อปีจนถึงตลอดอายุสัญญากู้  กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.50% ต่อปี ให้กู้เพื่อปลูกสร้าง ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างและไถ่ถอนหรือซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี กำหนดยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค.2562