โอ้พระเจ้า! “ถนนต้นกล้วยช่วยชีวิต” บ้านบางครั่ง จ.พังงา พื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืน

  • น้อมนำพระดำริ “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)”
  • สร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัย – พื้นที่แห่งความสุข

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตัวอย่างความสำเร็จที่ยั่งยืนของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ผ่านกระบวนการพัฒนาคน เพื่อให้คนไปพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่แห่งความยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านบางครั่ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยการนำของนายประสม เรืองแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3

นายประสม เรืองแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 กล่าวว่า สิ่งที่ตนได้หยิบมาขัดเกลาใหม่ ตกแต่งใหม่ ในพื้นที่บ้านบางครั่ง นั่นคือ จุดเด่นที่เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักฝั่งอันดามัน โดยมีถนนเพชรเกษมตัดผ่าน ระยะทาง 6 กิโลเมตร รวมไป-กลับ 12 กิโลเมตร จึงได้ทำการปลูกต้นกล้วยตามริมทางตลอดแนวสองฝั่งทางสาธารณะ และพื้นที่ที่เหลือก็ได้แซมด้วยพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” โดยเมื่อต้นกล้วยออกผลผลิตเต็มที่แล้ว ชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมาตัดกล้วยและต้นกล้วยไปทำอาหาร ทำขนม ใช้กินได้ ส่วนใบกล้วยก็เอาไปทำใบตอง รองอาหารและสารพัดประโยชน์ และยังพบว่า “ต้นกล้วยช่วยชีวิต” เพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ เมื่อรถ ไม่ว่าจะรถเครื่อง (รถมอเตอร์ไซค์) หรือรถยนต์ไปชนตกข้างทาง ก็จะได้ต้นกล้วยเหล่านี้ช่วยปกป้องคุ้มกันรักษาชีวิต ทำให้ไม่เกิดความเสียหายร้ายแรง หรือถ้าบาดเจ็บก็บาดเจ็บไม่มาก ไม่ถึงกับเสียชีวิต กระทั่งคนที่ประสบเหตุจำนวนมากมักจะลง Facebook โซเชียลมีเดียว่า “ขอบคุณต้นกล้วยที่ทำให้รอดตาย”” ผู้ใหญ่ประสมฯ กล่าวเพิ่มเติม

ทุกอย่างที่ได้เล่ามานี้ “เป็นเรื่องจริง” ที่ไม่ได้ปรุงแต่งหรือเติมให้เป็นภาพที่สวยงามหรือหมู่บ้านในฝัน มันคือ “วิถีชีวิต” ที่ตนในฐานะผู้นำของหมู่บ้านได้รับ และล่าสุดได้รับองค์ความรู้จากการอบรมหลักสูตรอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และได้นำมาถ่ายทอดส่งต่อขยายผลไปยังพี่น้องประชาชนทั้ง 700 ครัวเรือน ของบ้านบางครั่ง ทำให้ทุกวันนี้ ในหมู่บ้านได้มีศูนย์การเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถมาร่วมแลกเปลี่ยน มาเรียนรู้ มาเก็บผัก มาทดลองสิ่งต่าง ๆ และยังมีถนนหนทางที่เป็นถนนแห่งความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเกื้อกูล และยังเป็น “ถนนปลอดภัย”

รวมไปถึงสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เห็นเหมือนกัน นั่นคือ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา รวมถึงพระราชดำริการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร มาใช้ในชีวิตประจำวัน” ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดรายจ่ายให้กับตนเองและครอบครัวได้จริง และในบางบ้านที่เป็นบ้านเช่าหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัด ก็ยังสามารถใช้ตะกร้า ใช้กระถางต้นไม้ หรือกระสอบในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เหมือนตะไคร้ปลูกในตะกร้า เวลาตัดก็ง่าย ปลูกข่าในกระสอบเวลาเก็บก็ง่าย การดูแลใช้สอยก็ง่ายด้วย รวมถึงปลูกพริก แค่ 4-5 ต้น ก็ทำน้ำพริก ทำแกงได้ ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก คะน้า ไซซิ้ม (กวางตุ้ง) ก็ปลูกได้ ลดรายจ่ายได้ และยังมีอาหารปลอดภัย