“โออาร์” รวมพลังสร้างรอยยิ้ม ให้เกษตรกรไทย บรรเทาปัญหา มังคุดล้นตลาดในชุมพร

  • เปิดพื้นที่ในปั้มให้นำมังคุดมาจำหน่าย
  • ไม่คิดค่าเช่าสถานที่เป็นกรณีพิเศษ
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ปตท.​ น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ได้ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหา ด้วยการรับซื้อมังคุดจากเกษตรกร จังหวัดชุมพร ที่ประสบปัญหาผลผลิตล้น และนำมาแจกเป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่เข้ามาเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในจังหวัดชุมพร ทุกแห่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา และยังได้จัดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมันฯ ให้เกษตรกรผู้ประสบปัญหาสามารถนำมังคุดเข้ามาวางจำหน่ายได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทดลองชิม เพื่อช่วยกันอุดหนุน และยังเป็นการช่วยประสัมพันธ์ให้ผลผลิตจากเกษตรกรเป็นที่รู้จักอีกด้วย โออาร์ ขอเชิญชวนเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหา ให้เข้ามาติดต่อที่ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทุกแห่งในจังหวัดชุมพร เพื่อนำผลผลิตมาวางขาย และขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทย ช่วยกันอุดหนุนมังคุดจากเกษตรกรได้โดยตรง

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ โออาร์ มีความภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกษตรกรไทย  ผ่านสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ตามแนวคิด  การเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชน สร้างความผูกพัน ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างโอกาส ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่ โออาร์ เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน