โอละพ่อ!“วิษณุ”ฟันธงร่วมกฤษฎีกา รธน.ม.184 ห้าม “ส.ส.” เป็นข้าราชการการเมือง ยกเว้นเป็นรัฐมนตรี

  • สร้างความกระจ่างม.184 ตามรัฐธรรมนูญ
  • ส.ส.ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการรับตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร( ส.ส.) ว่า จากการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นตรงกันว่า ส.ส.ไม่สามารถเป็นข้าราชการการเมืองได้ เนื่องจากจะเกิดปัญหาผลประโยชน์ขัดกัน และจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 184 ที่ระบุว่า สส. ต้องไม่ดำรงตำแหน่ง ในหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

“แต่ ส.ส.สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ เพราะมีการเขียนยกเว้นไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 163 ที่ระบุว่ารัฐมนตรีมีสิทธิเข้าประชุม และแถลงข้อเท็จจริงในที่ประชุมสภา แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย”