โพดุลพ่นพิษ! ทำยโสธร – อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ อ่วมหนัก ! ถนนเสียหายยับ24สายทาง

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า จากปัญหาอุทกภัย จากพายุโพดุล และ พายุคาจิกิ ได้ส่งผลทำให้ ถนนทางหลวงเสียหาย จำนวนมากโดยพบทางหลวงถูกน้ำท่วมใน8 จังหวัด ประกอบด้วย พื้นที่ในจังหวัดยโสธร ,อุบลราชธานี ,อำนาจเจริญ ,หนองบัวลำภู ,มหาสารคาม ,ร้อยเอ็ด ,ศรีสะเกษ และ สุรินทร์จำนวน24 สายทาง ซึ่งถนนที่ได้รับความเสียทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาไม่ได้ ใน15 สายทางได้แก่

ถนนทางหลวงใน จ.ยโสธร จำนวน 7 แห่ง

1. ทล.23 ตอน เสลภูมิ –ยโสธร ช่วงกม.ที่ 152-155 มีน้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30-70 ซม. ดังนั้นประชาชนสามารถใช้ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้เส้นทาง ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ทางทล.202 ไป จ.ยโสธร

2.ทล.23 ตอน เสลภูมิ –ยโสธร ช่วงกม.ที่ 172-173 มีน้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 50 ซม. ในเส้นทางนี้ประชาชนสามารถใช้ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ไปใช้ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ และใช้ทางทล.202 ไป จ.ยโสธร

3.ทล.23 ตอน บ้านย่อ – บ้านสวน ช่วงกม.ที่ 216-220 มีน้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 20-90 ซม. ประชาชนสามารถใช้ทางเลี่ยง จาก ทล.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี

4.เส้นทาง ทล.202 ตอน โนนชัยศรี – บ้านบ่อ ช่วงกม.ที่ 254-258 มีระดับน้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 50 ซม. ประชาชนสามารถใช้ทางเลี่ยง ทล.23 อ.คำเขื่อนแก้ว เลี้ยวขวาที่สี่แยกคำเขื่อนแก้ว ไป ทล.2083 เลี้ยวขวาที่แยกมหาชนะชัย ทล.2043 มุ่งหน้าสี่แยกโนนชัยศรี

5.เส้นทาง ทล.292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ช่วงกม.ที่ 2-4
มีระดับน้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 35-40 ซม.ประชาชนที่จะสัญจรใช้ทางเลี่ยง นั่น ขณะนี้ ทางหลวงและอยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

6.เส้นทางทล.2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ช่วงกม.ที่ 29-31 มีน้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 32 ซม. ประชาชนสามารถใช้ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ทางทล.202 กม.245 เลี้ยวซ้ายเข้าทล.2403

7. เส้นทาง ทล.2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ช่วงกม.ที่ 41-43 มีน้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 95 ซม. ประชาชนสามารถใช้ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ทางทล.202 กม.245 เลี้ยวซ้ายเข้าทล.2403

จ.อุบลราชธานี จำนวน 7 แห่ง

1. ทล.23 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 220-225
มีน้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 150 ซม.ประชาชนสามารถใช้ทางเลี่ยง จาก ทล.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี

2. ทล.23 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 243-248
พบว่ามีน้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30-50 ซม. ประชาชนสาทารถใช้ทางเลี่ยง จาก ทล.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี

3. ทล.2049 ตอน ม่วงสามสิบ – พนา ช่วงกม.ที่ 14-16
มีน้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 60-80 ซม. ประชาชน สามารถใช้ทางเลี่ยง ทล.121 ไป จ.อำนาจเจริญแล้วใช้ ทล.2134 (ลืออำนาจ – พนา)

4. ทล.2050 ตอน อุบลราชธานี – ตระการพืชผล ช่วงกม.ที่ 29-36 มีน้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 140-160 ซม. ประชาชนสามารถใช้ทางเลี่ยง ไปตระการฯ ที่บริเวณแยกบ้านแต้ใหม่ ที่ กม.14+450(2050) ไปตามเส้นทางหลวงชนบท หมายเลข 4041 เพื่อที่จะออกไปพื้นที่ ตำบลกุศกร ทล.2134 ตอน ตระการฯ-โขงเจียม

5. ทล.2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย ช่วงกม.ที่ 11-15
เส้นทางนี้มีระดับน้ำสูง 60-110 ซม.ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยทางหลวงอยู่ระหว่างจัดทำสำรวจทางเลี่ยง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

6. ทล.406 ตอน บ้านโคก – ธาตุกลาง ช่วงกม.ที่ 5-8 มีระดับน้ำสูง 30-50 ซม. ประชาชนที่จะใช้ทางเลี่ยง จาก ทล.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี ต่อไป อ.เขื่องใน

7. ทล.413 ตอน บ้านเอ้ – หนองขอน ช่วงกม.ที่ 12 – 13 เส้นทางนี้มีระดับน้ำสูง กว่า160 ซม. ดังนั้นการจัดทำทางเลี่ยง จึงอยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

จ.อำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง
ทล.2210 ตอน ขมิ้น – น้ำปลีก ช่วงกม.ที่ 21-22 ซึ่งเส้นทางนี้มีน้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 125 ซม.ดังนั้น ประชาชนสามารถใช้ทางเลี่ยง จากแยกน้ำปลีก ใช้ทล.202 ไปตัวเมืองอำเภออำนาจเจริญ เลี้ยวขวาเข้า ทล.212 ลืออำนาจ ไปแยกบ้านหลักชัย เลี้ยวขวาเข้าหัวตะพาน ทล.2210

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)